ID bài viết : 00181431 / Sửa lần cuối : 16/08/2017

Thông báo về việc chấm dứt dịch vụ Youtube trên các dòng Tivi BRAVIA năm 2012

  2016-09-01

  Kính gửi quý khách hàng Sony,

  Thông báo này xác nhận rằng ứng dụng “New YouTube on TV” trên một số Tivi BRAVIA sản xuất năm 2012 được liệt kê dưới đây sẽ gặp các hiện tượng “màn hình đen và treo máy”, hoặc một “Thông báo lỗi” sẽ hiển thị và video sẽ ngừng phát. Hiện tượng này không phải lỗi của Tivi

  Do đó Sony đã quyết định xóa biểu tượng truy cập YouTube trên các dòng Tivi BRAVIA 2012 sau ngày 30 tháng 9 năm 2016. Sau ngày này, trên các dòng Tivi BRAVIA 2012 bị ảnh hưởng được liệt kệ dưới đây sẽ không còn ứng dụng “New YouTube on TV”.

  Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và rất mong quý khách thông cảm.

  Vui lòng nhấp vào đây để biết danh sách các dòng máy bị ảnh hưởng .