ID bài viết : 00180328 / Sửa lần cuối : 01/11/2017

Bảng tương thích USB BRAVIA của các loại máy 2012

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bạn có thể thưởng thức các tập tin hình ảnh, âm nhạc và phim được lưu trữ trên máy ảnh, máy quay phim kỹ thuật số của Sony hoặc thiết bị lưu trữ USB được kết nối trực tiếp hoặc thông qua dây cáp.

Nhấp vào liên kết bên dưới để tham khảo nhanh chóng:

  1. Máy ảnh KTS Cyber-shot /Máy ảnh có thẻ thay đổi ống kính
  2. Máy quay phim Handycam
  3. TransferJet
  4. USB Drive
  5. External Hard Drive
  6. Others

Lưu ý: 

  • Các thiết bị USB được xác nhận vào tháng 1 năm 2012. Các thiết bị USB đã được thử nghiệm bởi Sony để tìm thấy thiết bị tương thích, tuy nhiên, một số chức năng có thể không được hỗ trợ.
  • Chúng tối khuyến nghị bạn sao lưu dữ liệu. Sony không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát dữ liệu nào.
  • Các bảng xếp hạng khả năng tương thích và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không được thông báo.

Chú thích: 

* 1: Dòng máy của năm 2012 không hỗ trợ JPEG YCbCr444 (YUV444  color space).
(Hình ảnh chỉnh sửa trong Adobe Photoshop hoặc bất kỳ phần mềm nào có thể sẽ không  phát lại được)

* 2: PS Mode (1080/60p, 1080/50P) không thể phát lại.

* 3: Phát lại 2D.

* 4: Một số chức năng không thể sử dụng được khi kết nối TransferJet.
(Hãy lưu lại nội dung sau khi xoay, DPOF, xóa, bảo vệ, nội dung và tập tin thông tin trên màn hỉnh hiển thị.)
Tùy thuộc vào định dạng của hình ảnh, phim và tín hiệu kết nối của thiết bị mà có thể phát lại trên TV
Các định dạng tín hiệu trên bảng này cho thấy kết quả khi DSC-TX100V kết nối với TV.

* 5: Hiển thị thiết bị có chức năng quay video, nhưng không thể phát lại video với TV.

Máy ảnh KTS Cyber-shot /Máy ảnh có thẻ thay đổi ống kính
Model Name  Photo (*1) Movie 
DSC-H55 JPEG MP4(visual)
DSC-H70 JPEG MP4(visual)
DSC-HX100 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
DSC-HX100V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
DSC-HX5 JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-HX5V JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-HX7 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-HX7V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-HX9 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
DSC-HX9V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
DSC-J10 JPEG Motion JPEG (*5)
DSC-S3000 JPEG Motion JPEG (*5)
DSC-T110 JPEG MP4(visual)
DSC-T110D JPEG MP4(visual)
DSC-T99 JPEG MP4(visual)
DSC-T99D JPEG MP4(visual)
DSC-TX10 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-TX100 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
DSC-TX100V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
DSC-TX5 JPEG MP4(visual)
DSC-TX55 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-TX7 JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-TX9 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-W350 JPEG MP4(visual)
DSC-W350D JPEG MP4(visual)
DSC-W360 JPEG MP4(visual)
DSC-W370 JPEG MP4(AVC/H.264)
DSC-W380 JPEG MP4(visual)
DSC-W390 JPEG MP4(visual)
DSC-W510 JPEG Motion JPEG (*5)
DSC-W515PS JPEG Motion JPEG (*5)
DSC-W520 JPEG Motion JPEG (*5)
DSC-W530 JPEG Motion JPEG (*5)
DSC-W550 JPEG Motion JPEG (*5)
DSC-W560 JPEG MP4(visual)
DSC-W570 JPEG MP4(visual)
DSC-W570D JPEG MP4(visual)
DSC-W580 JPEG MP4(visual)
DSC-WX10 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-WX30 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-WX5 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-WX7 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-WX9 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSLR-A560 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSLR-A580 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
NEX-3 JPEG, RAW, MPO MP4(visual)
NEX-5 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
NEX-C3 JPEG, RAW, MPO MP4(visual)
SLT-A33 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
SLT-A35 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
SLT-A55 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
SLT-A55V JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD


Back To Top

Máy quay phim Handycam
Model Name  Photo (*1) Movie
DCR-PJ5 JPEG MPEG2 PS
DCR-PJ5E JPEG MPEG2 PS
DCR-SR15E JPEG MPEG2 PS
DCR-SR20 JPEG MPEG2 PS
DCR-SR20E JPEG MPEG2 PS
DCR-SR21 JPEG MPEG2 PS
DCR-SR21E JPEG MPEG2 PS
DCR-SR58E JPEG MPEG2 PS
DCR-SR 68 JPEG MPEG2 PS
DCR-SR 68E JPEG MPEG2 PS
DCR-SR 78E JPEG MPEG2 PS
DCR-SR 88 JPEG MPEG2 PS
DCR-SR 88E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX10E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX11E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX20 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX20E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX21 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX21E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX33E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX34E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX43 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX43E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX44 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX44E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX45 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX45E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX53E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX63 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX63E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX65 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX65E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX73E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX83 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX83E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX85 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX85E JPEG MPEG2 PS
HDR-CX110 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX110E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX115E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX116 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX116E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX130 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX130E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX150 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX150E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX155E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX160 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX160E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX170 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX180 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX180E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX300 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX300E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX305E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX350 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX350E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX350V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX350VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX360 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX360E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX360V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX360VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX370 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX370E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX370V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX550 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX550E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX550V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX550VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX560 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX560E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX560V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX560VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX690E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX700 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX700E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX700V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX700VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ10 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ10E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ20 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ30 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ30E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ30V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ30VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ40V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ50 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ50E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ50V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ50VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-TD10 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2), MVC(*3)
HDR-TD10E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2), MVC(*3)
HDR-XR150 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR150E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR155E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR160 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-XR160E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-XR350 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR350E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR350V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR350VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR550 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR550E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR550V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR550VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
MHS-CM5 JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-FS1 JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-FS1K JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-FS2 JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-FS2K JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-FS3 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), MP4(AVC/H.264) Side by Side
MHS-FS3K JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), MP4(AVC/H.264) Side by Side
MHS-PM5 JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-TS10 JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-TS20 JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-TS20K JPEG MP4(AVC/H.264)
NEX-VG10 JPEG AVCHD
NEX-VG10E JPEG AVCHD


Back To Top

TransferJet
Type Name  Photo (*1) Movie 
TJS-1+ MS-JX8G (+ DSC-TX100V) JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)(*4)


Back To Top

USB Drive
USM1GL
USM2GL
USM4GL
USM8GL
USM16GL
USM32GL
USM1GJ
USM2GJ
USM4GJ
USM8GJ
USM4GLX(A)
USM8GLX(A)
USM16GLX(A)
USM32GLX(A)
USM64GLX(A)
USM4GN
USM8GN
USM16GN
USM32GN
USM4GR
USM8GR
USM16GR
USM32GR
USM8GQ
USM16GQ
USM32GQ
USM64GQ
USM4GM
USM8GM
USM16GM
USM32GM
USM4GP
USM8GP
USM16GP
USM32GP
USM64GP


Back To Top

External Hard Drive (Supported only for USB Recording)
HD-PG3
HD-PG5
HD-PG5U
HD-EG3
HD-EG5
HD-EG5U
HD-D1
HD-D2


Back To Top

Others
MSAC-UAH1
MRW-F3


Back To Top