ID bài viết : 00074599 / Sửa lần cuối : 02/04/2014

Phát lại nội dung lưu trữ trên Xperia trên màn hình TV

Phát lại nội dung lưu trữ trên Xperia trên màn hình TV.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Dưới đây là 3 cách để điều chỉnh nội dung trên Xperia (nhạc, video hay hình ảnh) đã lưu trên điện thoại thông minh Xperia phát lại trên màn hình TV:

 • Hiển thị màn hình điện thoại thông minh Xperia qua kết nối không dây bằng Screen Mirroring.
  Nhấn nút Input trên điều khiển → Screen Mirroring → chọn tên BRAVIA > Nội dung Xperia sẽ hiển thị trên màn hình BRAVIA.
  Lưu ý: Chọn BRAVIA Name bằng cách tìm kiếm thiết bị của bạn để tìm và chọn tên BRAVIA của bạn.
 • Nếu điện thoại Xperia và TV BRAVIA đang kết nối mạng cùng 1 mạng nội bộ, bạn có thể sử dụng tính năng của DNLA như dưới đây.

  Trên TV:
  - Nhấn nút HOME trên remote
  - Đi đến ApplicationsAll ApplicationsMedia Player → chọn điện thoại Xperia của bạn

  Trong khi phát lại nộ dung với điện thoại Xperia:
  - Chạm vào biểu tượng Throw phía trên màn hình
  - Chọn tên BRAVIA.
  Hoạt động của điện thoại Xperia có thể thay đổi trong tương lai. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của Xperia
 • Bạn có thể kết nối điện thoại thông minh Xperia và TV sử dụng MHL cable .

Lưu ý: Chất lượng hình ảnh sẽ giảm bởi các yếu tố tác động bên ngoài.