ID bài viết : 00180372 / Sửa lần cuối : 17/08/2017

Thông tin tương thích giữa Tivi và Windows 8

  Chú thích:

  1. O : Tương thích
  2. - :   Không tương thích
  Televisions
  Model Name Compatibility Status (DLNA) Compatibility Status (Wi-Fi Direct) Notes
  KDL-84X9000 O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-CX520 O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-CX523 O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-EX65A O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-EX400 O -  
  KDL-EX500 O -  
  KDL-EX550 O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-EX600 O -  
  KDL-EX650 O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-EX653 O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-EX700 O -  
  KDL-EX710 O -  
  KDL-EX720 O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-HX75A O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-HX700 O -  
  KDL-HX750 O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-HX753 O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-HX800 O -  
  KDL-HX820 O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-HX850 O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-HX853 O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-HX855 O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-HX900 O -  
  KDL-HX920 O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-HX923 O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-HX925 O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-HX950 O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-HX953 O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-HX955 O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-LX900 O -  
  KDL-NX650 O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-NX700 O -  
  KDL-NX710 O -  
  KDL-NX720 O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-NX723 O O (Được áp dụng hạn chế) *1
  KDL-NX800 O -  
  KDL-NX810 O -  
  KDL-NX815 O -  


  Application Software  Compatibility Status
  Remote Keyboard Lite -

  *1:Khi kết nối chế độ Wi-Fi Direct từ máy tính, BRAVIA sẽ không được liệt kê trong danh sách Play To trên Windows 8.
  Trong trường hợp đó, vui lòng kết nối Wi-Fi với máy tính thông qua chế độ Wi-Fi Direct của BRAVIA.

  Lưu ý:
  Hệ thống và tên sản phẩm được sử dụng trong trang web này, nói chung, là thương hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các nhà phát triển, các nhà sản xuất.
  Tuy nhiên, ™ hoặc ® nhãn hiệu không được sử dụng trong trang web này.