ID bài viết : 00198593 / Sửa lần cuối : 18/08/2019

Kiểm tra tất cả các ứng dụng trong Tivi (Đối với Tivi không phải Android TV)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hãy làm theo các bước sau đây nếu bạn muốn kiểm tra tất cả các ứng dụng trong Tivi của mình:

QUAN TRỌNG: Không phải tất cả BRAVIA TV đều có thể sử dụng ứng dụng. Để xem Tivi của bạn có các chức năng được mô tả trong bài viết này hay không, hãy kiểm tra hướng dẫn đi kèm với sản phẩm.

  1. Đảm bảo kết nối Tivi với mạng Internet đang hoạt động.
  2. Trên điều khiển từ xa đi kèm Tivi, nhấn nút HOME.
  3. Chọn All Apps (Tất cả ứng dụng), Applications (Ứng dụng) hoặc All Applications (Tất cả ứng dụng).

    LƯU Ý: Đối với các model 2014, All Apps (Tất cả ứng dụng) nằm ở góc dưới của màn hình menu Apps (Ứng dụng).

Bạn cũng có thể tìm kiếm các ứng dụng có sẵn khác bằng VeWD App Store (trước đây là Opera TV Store).

LƯU Ý:  Ứng dụng này chỉ có sẵn trên một số model.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn All Apps (Tất cả ứng dụng), Applications (Ứng dụng) hoặc All Applications (Tất cả ứng dụng).
  3. Chọn VeWD App Store.