ID bài viết : 00091323 / Sửa lần cuối : 29/01/2020

Lỗi: 1107, 2123, 3218, 5010 hoặc 7003 xuất hiện trong khi thiết lập mạng hoặc khi thử truy cập nội dung Internet trên Tivi.

  Nguyên nhân gây ra lỗi 1107, 2123, 3218, 5010 hoặc 7003:
  Các mã lỗi này sẽ hiển thị trong các trường hợp sau đây.

  • Kết nối internet bị ngắt hoặc không ổn định.
  • Tốc độ đường truyền mạng bị giảm (đặc biệt khi được kết nối với mạng WLAN)

  Kể cả trong các trường hợp khác, những mã lỗi này có thể hiển thị do các nguyên nhân tạm thời như đường truyền giao nhau, v.v. Đôi khi, sự cố được khắc phục sau một khoảng thời gian mà không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào. Trong trường hợp này, đôi khi không thể xác định được nguyên nhân.

  1. Hãy đảm bảo rằng Tivi được kết nối đúng với Internet.

   Đối với các mẫu Android TV™, hãy làm theo các bước sau đây:

   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn  Apps (Ứng dụng) — Help (Trợ giúp) — Internet Connectivity Symptoms (Các dấu hiệu kết nối Internet).
    • Chọn Help (Trợ giúp) — Problem diagnosis (Chẩn đoán sự cố) hoặc Internet Connectivity Symptoms (Các dấu hiệu kết nối Internet) — Internet Connectivity Symptoms (Các dấu hiệu kết nối Internet).

   Đối với các mẫu không phải Android TV, hãy thử một trong các bước sau đây (A hoặc B) tùy theo mẫu Tivi của bạn:

   Bước A

   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Network Setup (Thiết lập mạng) hoặc Network (Mạng), rồi chọn Network Setup (Thiết lập mạng).
   4. Chọn View Network settings and status (Xem cài đặt và trạng thái mạng) hoặc View Network Status (Xem trạng thái mạng).
   5. Chọn Check Connection (Kiểm tra kết nối).

   Bước B

   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
   4. Chọn Set-up (Thiết lập).
   5. Chọn Network (Mạng).
   6. Chọn Network Setup (Thiết lập mạng) hoặc Network Set-up (Thiết lập mạng).
   7. Chọn View Network settings and status (Xem cài đặt và trạng thái mạng).
   8. Chọn Check Connection (Kiểm tra kết nối).

    Nếu có bất kỳ kết quả chẩn đoán nào là Failed (Không đạt):
    Tivi chưa được kết nối với Internet. Vui lòng kiểm tra cài đặt kết nối mạng.
    Không thể kết nối Bravia TV với Internet.
    Nếu tất cả kết quả chẩn đoán đều là OK:
    Nếu bạn vẫn nhận được thông báo lỗi thì có thể đã xảy ra một sự cố nào đó.
    Nếu đó là sự cố đã xác định, bạn có thể cải thiện bằng cách cập nhật phần mềm. Hãy tiến hành cập nhật phần mềm.
    Cách cập nhật phần mềm. Nếu không thể cải thiện, hãy thử như sau.
    1. Tắt nguồn của Tivi.
    2. Ngắt kết nối phích cắm của Tivi.
    3. Ngắt kết nối phích cắm của bộ định tuyến và modem.
    4. Kết nối lại phích cắm của bộ định tuyến và modem sau 2 phút.
    5. Kết nối lại phích cắm của Tivi.
    6. Bật nguồn của Tivi.
    7. Sau 5 phút, hãy thử Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet) một vài lần.

     LƯU Ý: Tính năng Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet) chỉ có trên những Tivi được sản xuất vào năm 2014 hoặc trước đó. Tính năng này không có trên Android TV.

  2. Kiểm tra môi trường sử dụng và các cài đặt sau.

   LƯU Ý: Có trường hợp sự cố không phải do Tivi mà do môi trường mạng. Trong trường hợp này, hãy liên hệ với các công ty khác nếu cần.

   1. Khôi phục Tivi về cài đặt gốc
    Cách khôi phục Tivi về cài đặt gốc.
    Cách khôi phục Android TV™ về cài đặt gốc.
   2. Loại bỏ các bộ định tuyến trùng lặp
    Bộ định tuyến phân bổ địa chỉ IP cho thiết bị để kết nối với Internet. Nếu hai bộ định tuyến được cài đặt, những mã lỗi này có thể hiển thị do địa chỉ IP trùng lặp. Hãy liên hệ với nhà sản xuất bộ định tuyến, tạm ngừng chức năng định tuyến của một bộ định tuyến hoặc gỡ cài đặt một bộ định tuyến rồi kiểm tra xem tình hình có được thải thiện không.
   3. Kiểm tra tốc độ đường truyền mạng
    Có nhiều yếu tố làm chậm tốc độ đường truyền mạng. Hãy tham khảo những yếu tố có thể gây ra sự cố.

    Ảnh

    [1]: Tivi
    [2]: Thiết bị khác
    [3]: Bộ định tuyến
    [4]: Modem
    [5]: ISP (Nhà cung cấp dịch vụ internet)
    [6]: Nhà cung cấp ứng dụng

    1. Giữa Tivi và bộ định tuyến
     Yếu tố có thể gây ra sự cố Ảnh
     Kể cả khi Tivi có thể kết nối với Internet, nếu tốc độ truyền chậm thì mã lỗi sẽ hiển thị. Đặc biệt khi sử dụng mạng WLAN, tốc độ kết nối mạng WLAN có thể bị giảm đáng kể do khoảng cách hoặc nhiễu sóng radio giữa bộ định tuyến và Tivi. Tạm thời thực hiện như sau để xác định nguyên nhân.

     Khi sử dụng mạng WLAN:

     • Kết nối Tivi và bộ định tuyến bằng mạng LAN hữu tuyến
     • Tắt nguồn của các thiết bị không dây khác
       
     Khi sử dụng mạng LAN hữu tuyến:
     • Hãy sử dụng cáp tương ứng với đường truyền loại 5 trở lên

     Nếu cách trên khắc phục được sự cố thì nguyên nhân là do tốc độ đường truyền giữa Tivi và bộ định tuyến. Hãy thực hiện như sau.

     Khi sử dụng mạng WLAN:

     • Kết nối Tivi và bộ định tuyến bằng mạng LAN hữu tuyến (khuyến nghị)
     • Đặt Tivi và bộ định tuyến gần nhau hơn rồi sử dụng mạng WLAN
     • Tránh sử dụng đồng thời với các thiết bị không dây khác hoặc thay đổi kênh không dây
       
     Khi sử dụng mạng LAN hữu tuyến:
     • Hãy sử dụng cáp tương ứng với đường truyền loại 5 trở lên
       
    2. Nghẽn đường truyền mạng với các thiết bị khác
     Yếu tố có thể gây ra sự cố Ảnh
     Lượng dữ liệu mà bộ định tuyến có thể gửi cùng lúc là có giới hạn. Khi sử dụng Internet đồng thời với các thiết bị khác, tốc độ đường truyền mạng sẽ bị giảm đáng kể. Đặc biệt, phát video trên thiết bị khác và tải xuống phần mềm sẽ ảnh hưởng tới đường truyền nhằm tải xuống lượng dữ liệu lớn. Tránh sử dụng đồng thời với các thiết bị không dây khác rồi kiểm tra xem tình hình có được cải thiện không.
      
    3. Nghẽn đường truyền mạng phía ISP (Nhà cung cấp dịch vụ internet)
     Yếu tố có thể gây ra sự cố Ảnh
     • Sự cố ở Nhà cung cấp dịch vụ internet
     • Nghẽn đường truyền do hai người dùng sử dụng đồng thời một ISP
      Tốc độ đường truyền mạng có thể bị giảm tạm thời do các nguyên nhân trên. Rất khó xác định được nguyên nhân gây ra lỗi này có phải do sự việc trên hay không. Ví dụ: hãy sử dụng Tivi vào thời điểm không có quá nhiều người dùng và kiểm tra xem các mã lỗi có hiển thị không.
       
    4. Nghẽn đường truyền mạng phía nhà cung cấp ứng dụng
     Yếu tố có thể gây ra sự cố Ảnh
     Khi việc truy cập được tập trung vào nhà cung cấp nội dung Internet như ứng dụng phát trực tiếp video, các mã lỗi có thể hiển thị do nghẽn mạng. Rất khó xác định được nguyên nhân gây ra lỗi có phải do điều này hay không. Ví dụ: hãy sử dụng Tivi vào thời điểm không có quá nhiều người dùng và kiểm tra xem các mã lỗi có hiển thị không.