ID bài viết : 00171657 / Sửa lần cuối : 21/07/2021

Cách ghép nối lại điều khiển từ xa không dây hoặc Điều khiển từ xa bằng giọng nói với Tivi của bạn

  Nếu bạn gặp phải sự cố khi dùng điều khiển từ xa không dây hoặc khi dùng nút  (Mic)/chức năng điều khiển giọng nói trên Điều khiển từ xa bằng giọng nói, hãy làm theo các bước sau đây để bỏ ghép nối và sau đó ghép nối lại điều khiển từ xa:

  LƯU Ý:

  • Sau khi thay điều khiển từ xa bằng giọng nói, phải ghép nối lại điều khiển từ xa để sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói.
  • Sau khi cập nhật Tivi, có thể cần ghép nối lại điều khiển từ xa để sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói.

  Đối với Android TV™ ra mắt từ năm 2016 trở đi

  Nếu bạn đang dùng loại điều khiển từ xa này, hãy làm theo các bước sau đây:

  hình ảnh ví dụ về điều khiển từ xa không dây hoặc điều khiển từ xa bằng giọng nói

  1. Bỏ ghép nối Điều khiển từ xa bằng giọng nói khỏi Tivi:
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Bluetooth Settings (Cài đặt Bluetooth) — SONY TV RC MIC 001 hoặc SONY TV VRC 001Unpair (Bỏ ghép nối) — OK.
    • Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) — SONY TV RC MIC 001 hoặc SONY TV VRC 001Unpair (Bỏ ghép nối) — OK.
  2. Ghép nối lại Điều khiển từ xa bằng giọng nói với Tivi:
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Remote control (Điều khiển từ xa) — Connect via Bluetooth (Kết nối qua Bluetooth) hoặc Activate  button (Kích hoạt nút).
    • Chọn Remote control (Điều khiển từ xa) — Connect via Bluetooth (Kết nối qua Bluetooth).
    • Chọn Voice Remote Control (Điều khiển từ xa bằng giọng nói) — Activate button (Kích hoạt nút).
   4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
    LƯU Ý: Quá trình ghép nối có thể thất bại nếu mức pin quá thấp. Trong trường hợp này, hãy thay pin mới trước khi ghép nối lại.

  Đối với Android TV ra mắt năm 2015

  Nếu bạn đang dùng loại điều khiển từ xa này, hãy làm theo các bước dưới đây.
  hình ảnh điều khiển cảm ứng từ xa

  1. Bỏ ghép nối Điều khiển từ xa bằng giọng nói (Điều khiển cảm ứng từ xa) khỏi Tivi.
   1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Bluetooth setting (Cài đặt Bluetooth) trong danh mục Network & Accessories (Mạng & Phụ kiện).
   4. Chọn Device list (Danh sách thiết bị).
   5. Chọn SONY TV REMOTE 001.
   6. Chọn Unpair (Bỏ ghép nối).
   7. Chọn OK.
  2. Ghép nối lại Điều khiển từ xa bằng giọng nói (Điều khiển cảm ứng từ xa) với Tivi.
   1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Touchpad Remote Control settings (Cài đặt Điều khiển cảm ứng từ xa) trong danh mục Network & Accessories (Mạng & Phụ kiện).
   4. Chọn Pair Touchpad Remote Control (Ghép nối Điều khiển cảm ứng từ xa).
   5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.