ID bài viết : 00200129 / Sửa lần cuối : 30/05/2022In

Âm thanh và video không đồng bộ với nhau hoặc có độ trễ âm thanh.

  Có một số tình huống có thể dẫn tới âm thanh và video không đồng bộ.

  • Nếu bạn đang xem một chương trình Tivi thì có thể là do bản thân chương trình phát sóng hoặc kết nối kém giữa cáp/bộ chuyển tín hiệu vệ tinh (nếu có).
  • Nếu đầu phát đĩa DVD hoặc Blu-ray Disc® được kết nối thì nguyên nhân có thể là do kết nối kém hoặc do đĩa đó.
  • Khi kết nối với một hệ thống rạp hát tại nhà bằng cáp quang kỹ thuật số thì có thể có độ trễ âm thanh cần điều chỉnh bằng tay trên hệ thống rạp hát tại nhà. Nguyên nhân thậm chí có thể là do cài đặt trên Tivi.

  LƯU Ý: Nếu Tivi được kết nối với loa soundbar hoặc hệ thống rạp hát tại nhà (bằng cáp HDMI hoặc cáp quang), âm thanh có thể bị trễ do độ trễ khi xử lý âm thanh trên loa soundbar hoặc hệ thống rạp hát tại nhà. Trong những trường hợp này, không có vấn đề gì với loa Tivi.

  Vì mỗi bước trong các bước này là một giải pháp có thể khắc phục được sự cố, hãy kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục chưa sau khi hoàn thành mỗi bước.

  1. Đảm bảo rằng Tivi được cài đặt phần mềm hệ thống (phần mềm điều khiển firmware) mới nhất.

   LƯU Ý:
   • Không phải tất cả Tivi đều có phần mềm có thể cập nhật được. Hãy kiểm tra thông số kỹ thuật của Tivi để biết liệu Tivi của bạn có thể cập nhật được hay không.
   • Nếu Tivi được kết nối với một kết nối Internet tốc độ cao thì có thể tải xuống bản cập nhật phần mềm từ menu của Tivi. Tải xuống được đăng trên trang hỗ trợ sản phẩm của bạn.
  2. Nếu bạn đang xem một chương trình Tivi, hãy thử chuyển kênh xem sự cố có xảy ra trên kênh khác không; nếu sự cố chỉ xảy ra trên một kênh thì nguyên nhân là do phát sóng.

   LƯU Ý: Nếu sự cố xảy ra trên một kênh, hãy liên hệ với nhà cung cấp mạng phát sóng.

  3. Đảm bảo cáp được cắm chắc chắn vào Tivi và thiết bị nguồn (bộ chuyển tín hiệu, đầu phát DVD, BD, hệ thống rạp hát tại nhà hoặc bảng điều khiển trò chơi).

  4. Thử phát nguồn video khác để xác định liệu sự cố có xảy ra với các thiết bị kết nối khác không.

  5. Nếu Tivi của bạn có cài đặt Game Mode (Chế độ trò chơi), hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

   • Đặt Game Mode (Chế độ trò chơi) là Off (Tắt) khi xem Tivi hoặc phát DVD hoặc BD.
   • Đặt Game Mode (Chế độ trò chơi) thành On (Bật) khi phát trò chơi video.
  6. Nếu xảy ra sự cố khi sử dụng loa Tivi, hãy thiết lập lại nguồn điện trên Tivi. Đối với Android TV™ hoặc Google TV™, hãy tham khảo bài viết Làm thế nào để khởi động lại (thiết lập lại) Android TV hoặc Google TV?.

  7. Nếu hệ thống rạp hát tại nhà và cáp quang kỹ thuật số được sử dụng trong kết nối, hãy thay đổi cài đặt Đồng bộ âm thanh/video hoặc Độ trễ âm thanh trên hệ thống rạp hát tại nhà (nếu có).

   LƯU Ý:
   • Điều chỉnh độ trễ âm thanh thường trong khoảng từ 0ms để khoảng 250ms.
   • Để biết thêm thông tin về khả năng Đồng bộ âm thanh/video hoặc cài đặt Độ trễ âm thanh, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.
   • Đối với hệ thống rạp hát tại nhà của bên thứ ba, hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về cách điều chỉnh cài đặt đồng bộ âm thanh/video.
  8. Nếu đáp ứng tất cả các điều kiện dưới đây, hãy thử thay đổi các cài đặt Digital audio out (Ngõ ra âm thanh digital), A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) và Pass through mode (Chế độ xuyên qua).

   • Tivi của bạn là mẫu Android TV hoặc Google TV.
   • Bạn đang kết nối một hệ thống âm thanh ví dụ như loa soundbar, đầu thu hoặc hệ thống rạp hát tại nhà với cổng HDMI IN (ARC) hoặc HDMI IN (eARC/ARC) của Tivi.

   Cài đặt Digital audio out (Âm thanh đầu ra kỹ thuật số) thành PCM.

   Thử thay đổi cài đặt A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) thành Auto (Tự động) hoặc On (Bật).

   Cài đặt Pass through mode (Chế độ xuyên qua) thành Auto (Tự động).

  Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, có thể cần phải sửa chữa thiết bị.