ID bài viết : 00091221 / Sửa lần cuối : 17/01/2019

Cách sử dụng tính năng Wi-Fi Direct trên Tivi với thiết bị di động iPhone.

  LƯU Ý:

  • Đảm bảo rằng Tivi được kết nối và thiết lập kết nối Internet tốc độ cao.
  • Đảm bảo rằng Tivi Sony được cập nhật phần mềm hệ thống (firmware) mới nhất. Các bản cập nhật được cung cấp qua menu Network (Mạng) của Tivi.
  • Các mẫu Tivi Wi-Fi Ready cần có thiết bị USB không dây UWA-BR100 trước khi làm theo các bước trong giải pháp này.

  Hãy làm theo các bước sau để thiết lập tính năng Wi-Fi Direct:

  1. Kích hoạt chế độ Wi-Fi Direct của BRAVIA TV.
   Để biết chi tiết về quy trình cài đặt, hãy tham khảo các câu hỏi thường gặp sau
   Cách thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct của Android TV với thiết bị có hỗ trợ Wi-Fi Direct.
   Cách thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct của các mẫu Tivi. (Đối với các mẫu Tivi 2015 và 2016 không phải Android TV)
   Cách thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct của các mẫu Tivi 2014.
   Cách thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct của các mẫu Tivi 2013.
   Cách sử dụng tính năng Wi-Fi Direct. (Các BRAVIA TV khác)

  2. Thiết lập kết nối với iPhone.
   1. Giữ cho Tivi mở màn hình hiển thị mã WPA (mật khẩu) sẽ nhập vào iPhone.

    Ảnh

   2. Chọn Wi-Fi trong cài đặt của iPhone để bật Wi-Fi.

    Ảnh

   3. Chạm vào Direct-xx-BRAVIA trên màn hình iPhone để hiển thị màn hình nhập mật khẩu.
    Nhập mã WPA (mật khẩu) được hiển thị trên màn hình Tivi rồi chạm vào Join (Kết nối).

    Ảnh

   4. Chờ vài phút để kết nối được thiết lập và màn hình Settings (Cài đặt) sẽ xuất hiện.
    Nếu có một dấu kiểm hiển thị tại SSID trên iPhone và một dấu gạch ngang hiển thị trên Tivi thì kết nối được thiết lập bình thường.

    Ảnh

  LƯU Ý: Nếu kết nối không được thiết lập, hãy thử lại các bước trên và đảm bảo nhập đúng Mật khẩu WPA.

  Sau khi thiết lập xong, bạn có thể chia sẻ nội dung đa phương tiện giữa thiết bị di động iPhone và Tivi Sony tương thích với Wi-fi Direct bằng phần mềm iMediaShare , phần mềm DiXiM và ứng dụng khác. Để biết thêm thông tin, bao gồm thông tin về cách tải các ứng dụng Wi-fi Direct cụ thể trên thiết bị di động kỹ thuật số iPhone, hãy truy cập trang web của Apple tại http://www.apple.com hoặc liên hệ với nhà bán lẻ iPhone.