ID bài viết : 00276702 / Sửa lần cuối : 03/07/2023In

Tôi có thể tìm hiểu xem bản cập nhật firmware / phần mềm có sẵn cho Tivi của tôi ở đâu?

  Bạn có thể tìm thấy thông tin về tính sẵn có của các bản cập nhật firmware / phần mềm trong mục Downloads (Tải xuống) trên trang hỗ trợ mẫu Tivi của bạn

  firmware

  Nếu có bản cập nhật firmware / phần mềm, sẽ có các bước cài đặt firmware / phần mềm cho sản phẩm của bạn cũng như hướng dẫn cách kiểm tra phiên bản firmware / phần mềm.

  Nếu bạn không tìm được bản cập nhật firmware / phần mềm trong mục Tải xuống thì tức là Sony hiện chưa cung cấp phiên bản firmware mới hơn.

  Bạn có thể bật tùy chọn Automatic Software Update (Cập nhật phần mềm tự động) trên Tivi của bạn để luôn cập nhật firmware/phần mềm Tivi lên phiên bản mới nhất bằng cách tham khảo Cách cập nhật phần mềm

  Nhận thông báo về các bản cập nhật phần mềm mới nhất, khuyến mãi về sản phẩm và nhiều thông tin khác với ứng dụng Hỗ trợ của Sony .