ID bài viết : 00256509 / Sửa lần cuối : 21/05/2023In

Thiết lập và khắc phục sự cố Amazon Prime Video

    Chọn một Dịch vụ phát trực tuyến video khác
    Amazon Prime

    Prime Video là một dịch vụ trực tuyến có sẵn cho các thành viên Amazon Prime để phát trực tuyến phim và các tập phim truyền hình. Lưu ý rằng không phải tất cả dịch vụ phát trực tuyến đều được hỗ trợ trên tất cả mẫu Tivi. Một số mẫu cũ có thể không có khả năng kết nối internet. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm để biết chi tiết.

    Bắt đầu

    Khắc phục sự cố