ID bài viết : 00231606 / Sửa lần cuối : 31/10/2022In

Câu hỏi thường gặp về Hình ảnh & Màn hình Tivi

  Để được hỗ trợ về các cài đặt và cách khắc phục sự cố liên quan đến hình ảnh và màn hình, hãy chọn một chủ đề từ danh sách dưới đây:

  QUAN TRỌNG: Để biết thông tin dành riêng cho mẫu máy liên quan đến bất kỳ bước nào trong giải pháp này, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm. Hướng dẫn sử dụng có sẵn trên trang hỗ trợ mẫu máy của bạn.


  Màu sắc và Méo hình


  Đường kẻ sọc trên màn hình


  Không có điểm ảnh


  Chia sẻ màn hình