ID bài viết : 00199175 / Sửa lần cuối : 06/01/2021In

Bạn không thể truy cập ứng dụng, bản cập nhật hoặc dịch vụ mạng trên Bravia TV sau ngày 22 tháng 5 năm 2018

  Từ ngày 22 tháng 5 năm 2018, một vài Bravia TV có thể không truy cập được các ứng dụng, bản cập nhật hoặc dịch vụ mạng. Điều này là do thông tin được lưu trong bộ nhớ đệm* còn lại trên thiết bị của bạn - thường là bộ định tuyến Internet của bạn - sau khi nâng cấp máy chủ Bravia.
  *Thông tin lưu trong bộ nhớ đệm bao gồm các dữ liệu Internet, ISP và bộ định tuyến/mạng tại nhà.

  Nếu bạn không thấy bất kỳ biểu tượng dịch vụ mạng hay biểu tượng ứng dụng nào hoặc không thể truy cập vào ứng dụng và các dịch vụ mạng khác trên Tivi, hãy thử như sau:

  • Rút phích cắm rồi kết nối lại dây điện của Tivi và bộ định tuyến Internet sau một phút.

  Bạn cũng có thể thử bước khắc phục sự cố bổ sung này nếu cảm thấy thoải mái khi thay đổi cài đặt Tivi của mình bằng cách làm theo các bước dưới đây:

  CẢNH BÁO: Việc sử dụng DNS mở có thể cải thiện được tốc độ định tuyến Internet và giúp giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, vui lòng ghi lại DNS mặc định để tham khảo về sau phòng trường hợp DNS mở không hoạt động trong mạng hoặc kết nối mạng chậm hơn hay không ổn định.

  Máy chủ DNS chính và phụ sẽ tự động được Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn gán. Nếu bạn nghi ngờ máy chủ DNS được sử dụng không đáng tin cậy hoặc không hoạt động đúng cách, bạn có thể chọn một máy chủ DNS mở bằng cách làm theo các bước dưới đây.

  1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút Home.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Network (Mạng).
  4. Chọn Network Settings/Set-up.(Cài đặt mạng/Thiết lập)
  5. Chọn Set up network connection (Thiết lập kết nối mạng).
  6. Chọn Custom/Expert (Tùy chỉnh/Chuyên gia).
  7. Chọn Wired/Wireless Set-up (Thiết lập có dây/không dây). Trong Wireless Setup (Thiết lập không dây), hãy kết nối Tivi với Wireless network (Mạng không dây) bằng cách quét mạng hoặc sử dụng chức năng WPS, tùy thuộc vào bộ định tuyến. Đối với thiết lập không dây được bảo mật, bạn cần phải nhập Network security key (Khóa bảo mật mạng) trước khi màn hình IP address (Địa chỉ IP) và cài đặt Proxy server (Máy chủ Proxy) hiển thị.
  8. Chọn cài đặt Manual IP Address (Địa chỉ IP thủ công).
  9. Giữ nguyên địa chỉ IP hoặc change the IP address manually (thay đổi địa chỉ IP theo cách thủ công) và nhập DNS bằng các địa chỉ DNS mở như sau: 8.8.8.8 cho Primary DNS (DNS chính) và 8.8.4.4 cho Secondary DNS (DNS phụ).
  10. Chọn NO (KHÔNG) nếu được nhắc sử dụng máy chủ proxy.
  11. Chọn Save and Connect (Lưu và kết nối) để thiết lập kết nối mạng.

  LƯU Ý: Trong trường hợp kết nối Internet trở nên chậm hơn hoặc không ổn định, bạn có thể tìm các máy chủ DNS mở khác bằng cách tìm kiếm thông qua Internet.

  Để giúp Tivi chạy mượt mà, bạn cũng nên cài đặt firmware mới nhất trên thiết bị của mình.

  Chúng tôi xin lỗi vì mọi sự bất tiện mà việc này có thể gây ra.