ID bài viết : 00162953 / Sửa lần cuối : 23/01/2022In

Cách hiển thị hình ảnh từ máy tính Windows 10 trên Tivi bằng cách sử dụng tính năng chia sẻ màn hình.

  QUAN TRỌNG:

  Bạn có thể hiển thị màn hình máy tính trên Tivi qua tính năng chia sẻ màn hình.

  Lưu ý:

  • Giải pháp này chỉ áp dụng cho các máy tính đã cài đặt phiên bản Windows 10.
  • Hãy đảm bảo máy tính hỗ trợ tính năng Miracast.

  Làm theo các bước bên dưới để hiển thị màn hình máy tính trên Tivi:

  Trên Tivi Sony:

  1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm,
   • Đối với các mẫu Android TV:
    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn Screen mirroring (Chia sẻ màn hình) trong danh mục Apps (Ứng dụng).

     LƯU Ý: Đảm bảo đặt tùy chọn Built-in Wi-Fi (Wi-Fi cài sẵn) trên Tivi là On (Bật).
   • Đối với các mẫu Tivi không phải Android TV:
    1. Nhấn nút INPUT (Ngõ vào) trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn Screen mirroring (Chia sẻ màn hình).

  Trên máy tính:

  1. Đặt cài đặt Wi-Fi của máy tính tương thích là On (Bật).
  2. Nhấp vào nút Start (Bắt đầu) và trong menu Start (Bắt đầu), nhấp vào Settings (Cài đặt).

   LƯU Ý: Tổ hợp phím Windows Logo + I cũng sẽ đưa bạn tới màn hình Settings (Cài đặt).

  3. Trong cửa sổ Settings (Cài đặt), nhấp vào Devices (Thiết bị).
   Thiết bị đã kết nối
  4. Nhấp vào Connected devices (Thiết bị đã kết nối) vào cột bên trái trên màn hình Devices (Thiết bị).
  5. Trong màn hình Connected devices (Thiết bị đã kết nối), ở mục Add devices (Thêm thiết bị), nhấp vào biểu tượng + (Plus) bên cạnh Add a device (Thêm thiết bị).
   Ảnh
  6. Chọn số mẫu Tivi bạn muốn thêm.