ID bài viết : 00140117 / Sửa lần cuối : 21/08/2018In

Lỗi: 100 xuất hiện khi cố gắng khởi động dịch vụ video Netflix

    Để khắc phục sự cố này, rút phích cắm dây nguồn (dây dẫn chính) của thiết bị Internet video rồi cắm lại.