ID bài viết : 00200137 / Sửa lần cuối : 18/07/2018In

Thiếu biểu tượng Netflix.

    Các nguyên nhân sau đây có thể gây ra việc thiếu biểu tượng Netflix trên màn hình Tivi:

    LƯU Ý: Vì mỗi nguyên nhân trong số này là một giải pháp có thể khắc phục được sự cố, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng ứng dụng Internet video không xuất hiện trở lại sau mỗi bước.

    1. Thiếu kênh Internet video.
    2. Lỗi mạng xuất hiện khi đang cố gắng truy cập hoặc phát nội dung Internet video bằng ứng dụng Netflix trên đầu phát Blu-ray Disc.
    3. Lỗi Tính năng không khả dụng hoặc Không thể truy cập dịch vụ vào lúc nàyxuất hiện khi truy cập một ứng dụng Internet video.