ID bài viết : 00091340 / Sửa lần cuối : 12/01/2023In

Chức năng Wi-Fi Direct hoặc Chia sẻ màn hình không hoạt động.

  Nếu bạn không thể thực hiện chức năng Wi-Fi direct hoặc Screen Mirroring (Chia sẻ màn hình), hãy kiểm tra như sau:

  Trước khi bắt đầu

  Đối với Wi-Fi direct và Screen mirroring (Chia sẻ màn hình):

  • Đảm bảo phần mềm Tivi của bạn được cập nhật lên phiên bản mới nhất. Để biết cách cập nhật, hãy tham khảo bài viết Cách cập nhật phần mềm.
  • Các thiết bị không dây ví dụ như bộ định tuyến, điện thoại không dây, radio, thiết bị Bluetooth hoặc lò vi sóng phát ra sóng vô tuyến mạnh có thể làm gián đoạn hiệu suất của Wi-Fi Direct hoặc Screen Mirroring (Chia sẻ màn hình). Chúng tôi khuyến nghị bạn đặt các thiết bị không dây này cách xa Tivi và thiết bị di động hoặc máy tính.
  • Chất lượng video có thể bị suy giảm do các yếu tố gây nhiễu của môi trường.

  Chỉ riêng cho Screen mirroring (Chia sẻ màn hình):

  • Chọn BRAVIA TV và các thiết bị di động Xperia tương thích với chức năng Screen Mirroring (Chia sẻ màn hình) bằng công nghệ Miracast. Sử dụng thiết bị di động từ các nhà sản xuất khác không đảm bảo sẽ hoạt động.
  • Nếu bạn không thể thực hiện một kết nối Screen Mirroring (Chia sẻ màn hình) mới khi một thiết bị Screen mirroring (Chia sẻ màn hình) khác được kết nối với Tivi, hãy ngắt kết nối thiết bị Screen Mirroring (Chia sẻ màn hình) đầu tiên, sau đó thực hiện kết nối với thiết bị mới.

  Khắc phục sự cố

  Lưu ý: Để xác minh loại Tivi của bạn, hãy tham khảo bài viết Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải Google TV™, Android TV™ hay loại Tivi khác không.

  1. Đảm bảo rằng Tivi và thiết bị di động hoặc máy tính của bạn tương thích với chức năng bạn đang thử và việc thiết lập được thực hiện chính xác. Để biết chi tiết, hãy tham khảo phần sau đây:
  2. Khởi động lại thiết bị di động hoặc máy tính.
  3. Khởi động lại Tivi.
   Đối với các mẫu Google TV và Android TV Đối với các Tivi khác
  4. Đối với Android TV, đặt Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) của Tivi sang trạng thái Off (Tắt).
   Cách đặt Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth)
  5. Xác nhận trạng thái quyền trên Show Device List/Delete (Hiển thị danh sách thiết bị/Xóa), sau đó xóa thiết bị đã đăng ký khỏi danh sách rồi đăng ký lại.
   Đối với các mẫu Google TV và Android TV Đối với các mẫu Tivi khác
  6. Hãy thử thay đổi cài đặt Channel (Kênh).
   Lưu ý: Android™ 8.0 trở lên, bao gồm các mẫu Google TV, không có các cài đặt sau đây.
   Đối với các mẫu Android TV Đối với các mẫu Tivi khác

  Nếu sự cố không được khắc phục hoặc kết nối không ổn định, hãy thử một trong các phương pháp thay thế sau đây: