ID bài viết : 00248247 / Sửa lần cuối : 16/07/2020In

Cập nhật firmware không có sẵn qua mạng Tivi.

  Nếu bản cập nhật firmware đã được xác nhận trên trang hỗ trợ của Sony nhưng không hiển thị qua Tivi, bước đầu tiên là hãy xác nhận trạng thái kết nối mạng của Tivi tương thích với Internet của bạn. 

  Chọn Home trên điều khiển từ xa của bạn, sau đó chọn Settings > Network > Network Set-Up > View Network Settings and Status > Check Connections > Yes (Cài đặt > Mạng > Thiết lập mạng > Xem cài đặt và trạng thái mạng > Kiểm tra kết nối > Có).

  Bạn phải nhận được chỉ báo "OK" hoặc "Found" cho 3 mục hiển thị. Nếu không, hãy tiếp tục thiết lập mạng để kết nối Tivi của bạn với Internet hoặc thực hiện khắc phục sự cố Tivi của bạn không thể kết nối với Internet.

  Cài đặt mạng

  Khi Tivi của bạn được kết nối với mạng đúng cách, hãy thử cập nhật lại phần mềm. Nếu xuất hiện thông báo "New software version is not detected" (Không phát hiện thấy phiên bản phần mềm mới) thì tức là chưa có bản firmware mới. Vui lòng thử lại sau.

  Nếu bạn vẫn gặp thông báo lỗi, bạn nên bắt đầu quá trình Khôi phục cài đặt gốc trên máy của bạn, sau đó cài đặt phiên bản firmware mới nhất thông qua thẻ nhớ USB.