ID bài viết : 00091323 / Sửa lần cuối : 16/01/2023In

Lỗi: 1107, 2123, 3218, 5010 hoặc 7003 xuất hiện trong khi thiết lập mạng hoặc khi thử truy cập nội dung Internet trên Tivi.

  Nguyên nhân gây ra các lỗi 1107, 2123, 3218, 5010 hoặc 7003: Những mã lỗi này hiển thị trong những trường hợp sau.

  • Kết nối internet bị ngắt hoặc không ổn định.
  • Tốc độ đường truyền mạng bị giảm (đặc biệt khi được kết nối với mạng WLAN)

  Kể cả trong các trường hợp khác, những mã lỗi này có thể hiển thị do các nguyên nhân tạm thời như đường truyền giao nhau, v.v. Đôi khi, sự cố được khắc phục sau một khoảng thời gian mà không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào. Trong trường hợp này, đôi khi không thể xác định được nguyên nhân.

  1. Hãy đảm bảo rằng Tivi được kết nối đúng với Internet.

  Hãy thử một trong các bước sau đây (A hoặc B) tùy theo mẫu Tivi của bạn:

  Bước A

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Network Setup (Thiết lập mạng) hoặc Network (Mạng), rồi chọn Network Setup (Thiết lập mạng).
  4. Chọn View Network settings and status (Xem cài đặt và trạng thái mạng) hoặc View Network Status (Xem trạng thái mạng).
  5. Chọn Check Connection (Kiểm tra kết nối).

  Bước B

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
  4. Chọn Set-up (Thiết lập).
  5. Chọn Network (Mạng).
  6. Chọn Network Setup (Thiết lập mạng) hoặc Network Set-up (Thiết lập mạng).
  7. Chọn View Network settings and status (Xem cài đặt và trạng thái mạng).
  8. Chọn Check Connection (Kiểm tra kết nối).

  Nếu có bất kỳ kết quả chẩn đoán nào là Failed (Không đạt):
  Tivi chưa được kết nối với Internet. Vui lòng kiểm tra cài đặt kết nối mạng.

  Nếu tất cả kết quả chẩn đoán đều là OK (Đạt):

  • Nếu bạn vẫn nhận được thông báo lỗi thì có thể đã xảy ra một sự cố nào đó.
  • Nếu đó là sự cố đã xác định, bạn có thể cải thiện bằng cách cập nhật phần mềm. Tiến hành cập nhật phần mềm.
  • Nếu không thể cải thiện, hãy thử như sau.
   1. Tắt nguồn của Tivi.
   2. Ngắt kết nối phích cắm của Tivi.
   3. Ngắt kết nối phích cắm của bộ định tuyến và modem.
   4. Kết nối lại phích cắm của bộ định tuyến và modem sau 2 phút.
   5. Kết nối lại phích cắm của Tivi.
   6. Bật nguồn của Tivi.
   7. Sau 5 phút, hãy thử Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet) một vài lần.

    Lưu ý: Tính năng Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet) chỉ có trên những Tivi được sản xuất vào năm 2014 hoặc trước đó.

  2. Kiểm tra môi trường sử dụng và các cài đặt sau.

  Lưu ý: Có trường hợp sự cố không phải do Tivi mà do môi trường mạng. Trong trường hợp này, hãy liên hệ với các công ty khác nếu cần.

  1. Khôi phục Tivi về cài đặt gốc.
  2. Loại bỏ các bộ định tuyến trùng lặp.
   Bộ định tuyến phân bổ địa chỉ IP cho thiết bị để kết nối với Internet. Nếu hai bộ định tuyến được cài đặt, những mã lỗi này có thể hiển thị do địa chỉ IP trùng lặp. Hãy liên hệ với nhà sản xuất bộ định tuyến, tạm ngừng chức năng định tuyến của một bộ định tuyến hoặc gỡ cài đặt một bộ định tuyến rồi kiểm tra xem tình hình có được thải thiện không.
  3. Kiểm tra tốc độ đường truyền mạng.
   Có nhiều yếu tố làm chậm tốc độ đường truyền mạng. Hình ảnh sau đây hiển thị đường đi của đường truyền mạng đến Tivi hoặc thiết bị khác.

   Hình ảnh mạng từ nhà cung cấp (6 đến 5) đến từng thiết bị (4, 3 đến 2 hoặc 1).

   • 1: Tivi của bạn
   • 2: Thiết bị khác
   • 3: Bộ định tuyến
   • 4: Modem
   • 5: ISP (Nhà cung cấp dịch vụ Internet)
   • 6: Nhà cung cấp ứng dụng

   Các dấu hiệu có thể sẽ cải thiện sau khi thực hiện các bước từ A đến D. Hãy thử như sau.

   A. Giữa Tivi và bộ định tuyến B. Nghẽn đường truyền mạng với các thiết bị khác C. Nghẽn đường truyền mạng phía ISP (Nhà cung cấp dịch vụ Internet) D. Nghẽn đường truyền mạng phía nhà cung cấp ứng dụng