ID bài viết : 00197419 / Sửa lần cuối : 03/07/2023In

Không có âm thanh, âm thanh kém hoặc âm lượng nhỏ phát ra từ loa Tivi.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Làm theo quy trình sau đây để khắc phục sự cố khi không có âm thanh hoặc âm lượng nhỏ từ loa Tivi.

  Trước khi bắt đầu

  • Nếu bạn có một thiết bị được kết nối với giắc cắm 3,5 mm trên Tivi, thì tùy thuộc vào mẫu máy của bạn, có thể không có âm thanh phát ra đồng thời từ cả loa Tivi và thiết bị. Tham khảo bài viết Cách truyền âm thanh từ tai nghe và loa BRAVIA TV cùng một lúc để biết thêm chi tiết.
  • Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm của bạn nếu cần có thông tin về mẫu máy cụ thể để hoàn thành các bước hoặc thay đổi cài đặt.
  • Nếu bạn cần xác nhận loại mẫu Tivi của bạn, hãy tham khảo bài viết Cách kiểm tra xem Tivi của bạn có phải Google TV™, Android TV™ hay loại Tivi khác không.
  • Bởi vì mỗi bước là một giải pháp có thể khắc phục được sự cố, hãy kiểm tra trạng thái âm thanh của Tivi sau khi hoàn thành từng bước.

  Khắc phục sự cố

  Bạn có thể gặp phải sự cố âm thanh nhỏ hoặc không có âm thanh vì một số lý do. Chúng tôi đã cung cấp thông tin và các bước xử lý một số nguyên nhân tiềm ẩn, trước tiên hãy bắt đầu với các tình trạng phổ biến hơn hoặc các bước dễ dàng hơn. Thực hiện theo các bước khi cần thiết:

  • Các sự cố thường gặp

   Các bước này cung cấp các giải pháp dễ dàng cho các sự cố thường gặp thỉnh thoảng xảy ra.

  • Khởi động lại nguồn hoặc thiết lập lại nguồn

   Bạn thường có thể khắc phục các sự cố thường gặp bằng cách khởi động lại nguồn hoặc thiết lập lại nguồn của Tivi hoặc của các thiết bị được kết nối.

  • Các cài đặt âm thanh và chẩn đoán sự cố

   Kiểm tra cài đặt âm thanh của bạn và các bước có sẵn để giúp chẩn đoán sự cố.

  • Bước khắc phục sự cố bổ sung

   Kiểm tra các bước bổ sung và tùy chọn khôi phục Tivi về cài đặt gốc.

  Các bước khắc phục sự cố nêu trên sẽ khắc phục được sự cố của bạn. Nếu bạn đã hoàn thành tất cả các bước mà vẫn không khắc phục được sự cố, có thể cần phải sửa chữa thiết bị. Tìm trung tâm bảo hành gần nhất.