ID bài viết : 00235415 / Sửa lần cuối : 20/12/2020In

Khuyến nghị của Netflix về tốc độ Internet bao gồm phát video ở chế độ HD hoặc 4K Ultra HD.

  Dưới đây là khuyến nghị tốc độ tải xuống trên Internet cho mỗi luồng để phát phim và chương trình Tivi qua Netflix.

  LƯU Ý: Để hiển thị độ phân giải của video Netflix, hãy nhấn nút Display nằm trên điều khiển từ xa đi kèm thiết bị trong khi phát phim hoặc video.

  • 0.5 Megabits/giây - Tốc độ kết nối băng thông rộng cần thiết.
  • 1.5 Megabits/giây - Tốc độ kết nối băng thông rộng được khuyến nghị.
  • 3.0 Megabits/giây - Khuyến nghị cho chất lượng SD.
  • 5.0 Megabits/giây - Khuyến nghị cho chất lượng HD.
  • 25 Megabits/giây - Khuyến nghị cho chất lượng Ultra HD.

  Thông tin này cũng như thông tin về cài đặt phát Netflix và sử dụng băng thông Netflix có sẵn trên Trang web Trung tâm trợ giúp của Netflix.