ID bài viết : 00091616 / Sửa lần cuối : 16/01/2023In

Lỗi: 1106 xuất hiện khi xem video từ Internet trên Tivi.

  Lỗi này hiển thị khi nội dung Internet được chọn hoặc khi tiến hành Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet).

  Trước tiên, hãy xem Internet Connectivity Symptoms (Các lỗi kết nối Internet).

  1. Nhấn nút HOME, rồi chọn Help (Trợ giúp).
  2. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng) → Internet Connectivity Symptoms (Các dấu hiệu kết nối Internet).

  Nếu có bất kỳ mục Không đạt nào trong kết quả chẩn đoán

  Hãy kiểm tra cài đặt kết nối mạng. Để biết chi tiết, hãy tham khảo phần sau đây:
  Không thể kết nối BRAVIA TV với Internet: cách thực hiện chẩn đoán mạng.

  Nếu tất cả kết quả chẩn đoán đều là OK

  Khắc phục sự cố bằng cách làm theo bài viết bên dưới:
  YouTube™, Netflix hoặc ứng dụng phát trực tuyến khác không hoạt động.