ID bài viết : 00139590 / Sửa lần cuối : 21/06/2023In

Cách kết nối BRAVIA TV với mạng bằng kết nối có dây

  Tại sao lại sử dụng kết nối có dây?

  Kết nối có dây đảm bảo kết nối ổn định. Bằng cách đó, bạn có thể thưởng thức dòng dữ liệu 4K dung lượng cao phát trực tiếp từ các dịch vụ mạng như YouTube™.

  1. Thiết lập kết nối có dây

  Kết nối cáp Ethernet từ bộ định tuyến với giắc cắm Mạng cục bộ (LAN) ở mặt sau của sản phẩm.

  Có sẵn cổng LAN mở trên bộ định tuyến và modem LAN có dây hoặc không dây

  • A: Bộ định tuyến LAN có dây hoặc không dây hoặc Modem được trang bị các chức năng của Bộ định tuyến
  • B: BRAVIA TV

  Nếu không có cổng LAN mở trên bộ định tuyến, bạn sẽ cần một thiết bị hub để kết nối BRAVIA TV với modem. Liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc nhà sản xuất nếu bạn không chắc chắn về các thông số kỹ thuật.

  Hãy sử dụng thiết bị hub nếu không có cổng LAN mở trên Modem có dây hoặc không dây

  • A: Modem có dây hoặc không dây được trang bị các chức năng của Bộ định tuyến
  • B: Hub
  • C: BRAVIA TV

  2. Điều chỉnh cài đặt của bạn

  Đối với các mẫu Google TV™ hoặc Android TV™ phát hành từ năm 2020 trở đi

  Danh sách mẫu Android TV được hỗ trợ

  Kết nối Internet sẽ được thiết lập tự động và không yêu cầu cài đặt Tivi.

  Lưu ý: Tùy thuộc vào bộ định tuyến, Tivi có thể không được kết nối tự động với internet. Trong trường hợp này, có thể cần cài đặt thêm, ví dụ như proxy.

  Đối với các mẫu Android TV được phát hành trước hoặc trong năm 2019

  1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Network & Internet (Mạng & Internet) — Easy setup (Thiết lập đơn giản) — Wired LAN (Mạng LAN có dây). (Android™ 9)
   • Chọn Network (Mạng) — Network setup (Thiết lập mạng) — Easy (Đơn giản) — Wired LAN (Mạng LAN có dây). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)
  4. Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập.

  Đối với các Tivi không phải Android TV

  Dưới đây là ví dụ về mẫu Tivi năm 2014. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm.

  1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Network (Mạng).
  4. Chọn Network setup (Thiết lập mạng).
  5. Chọn Set up network connection (Thiết lập kết nối mạng) hoặc Wireless Setup (Thiết lập không dây).
  6. Chọn Easy (Đơn giản) hoặc Auto (Tự động) và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập.

  Lưu ý: Tùy theo mẫu Tivi, có thể sử dụng chẩn đoán kết nối. Nếu Tivi không thể kết nối với Internet, hãy thử chẩn đoán vấn đề bằng bài viết BRAVIA TV không thể kết nối với Internet.