ID bài viết : 00100157 / Sửa lần cuối : 03/12/2014

Không thể xem phim bằng ứng dụng Privilege Movies 4K.

  Mỗi bước sau là một giải pháp nếu bạn không thể xem phim được tải về trên ổ đĩa cứng bằng ứng dụng Privilege Movies 4K. Hãy thử phát phim sau khi thực hiện các bước sau.

  1. Hãy chắc chắn rằng TV 4K được kết nối với mạng Internet đang hoạt động.
  2. Hãy chắc chắn rằng TV có bản cập nhật phần mềm hệ thống mới nhất.
  3. Hãy chắc chắn rằng ổ đĩa cứng với phim đã tải sẵn nội dung Privilege Movies 4K được kết nối với một đầu vào USB trên TV 4K. Không sử dụng USB hub hoặc thiết bị tương tự khác giữa TV và ổ đĩa cứng.
  4. Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng ứng dụng Privilege Movies 4K để xem phim. Ứng dụng Privilege Movies 4K có thể được tìm thấy trong menu All Apps của TV.
  5. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng nhập một cách chính xác vào ứng dụng Privilege Movies 4K bằng email và mật khẩu được sử dụng để tạo tài khoản. Chọn Forgotten Password? trong ứng dụng Privilege Movies 4K nếu bạn không nhớ mật khẩu.
  6. Hãy chắc chắn rằng  20 chữ số mã được nhập chính xác khi thiết lập tài khoản

   

  Nếu bạn đã thực hiện các bước trên mà vẫn không thể phát phim, một lỗi ứng dụng có thể xảy ra tạm thời. Để khắc phục điều này, khởi động lại TV 4K bằng cách tắt và bật lại.

  Thông tin bổ sung bao gồm câu trả lời cho câu hỏi thường gặp, điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật có sẵn trên Privilege Movies 4K website