ID bài viết : 00299277 / Sửa lần cuối : 19/09/2023In

[VIDEO] Cách mở thùng đựng Mini-LED TV BRAVIA XR X95L 4K HDR với Google TV

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Hãy xem video này để tìm hiểu cách mở thùng đựng và thiết lập Mini-LED TV BRAVIA XR X95L 4K HDR với Google TV™

    Lưu ý: Video này chỉ bằng tiếng Anh


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

    QUAN TRỌNG: Để tránh bị thương và/hoặc thiệt hại về tài sản, cần có hai người khi mở thùng đựng và lắp đặt Tivi.