ID bài viết : 00225546 / Sửa lần cuối : 30/07/2023In

Những ứng dụng Android TV nào có sẵn để tải xuống? Làm thế nào để cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng?

  Bạn có thể tải nhiều ứng dụng hiện có từ Cửa hàng Google Play™ xuống Android™ TV. Hiện đang có hàng trăm ứng dụng đã sẵn sàng để tải xuống cùng với hàng loạt những ứng dụng mới sắp được ra mắt cho nền tảng Android TV. Cửa hàng Google Play cũng cung cấp nhiều ứng dụng mà bạn có thể sử dụng được trên thiết bị di động.

  Google Play

  LƯU Ý:

  • Tính khả dụng của các ứng dụng Android TV có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi Tivi đang được sử dụng.
  • Một số ứng dụng có thể yêu cầu Tivi cài đặt bản cập nhật phần mềm mới nhất.
  • Để tự động tải xuống bản cập nhật phần mềm, hãy đặt cài đặt Automatic software download (Tải phần mềm tự động) thành On (Bật).

  Bài viết này nhằm hỗ trợ chuyển bạn đến câu trả lời lên quan đến các ứng dụng có sẵn cho Android TV và cung cấp thông tin về cách cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng.

  Khắc phục sự cố và thông tin bổ sung: