ID bài viết : 00223065 / Sửa lần cuối : 19/03/2021In

Không bỏ lỡ bất kỳ bản cập nhật nào nữa với ứng dụng Support by Sony

  Sony Global - Support by Sony - CÁC THÀNH PHẦN NGUỒN MỞ trong Ứng dụng “Support by Sony”

  Không bỏ lỡ bất kỳ bản cập nhật nào nữa với ứng dụng Support by Sony

  Ứng dụng Support by Sony cho phép bạn truy cập nhiều thông tin hỗ trợ khác nhau về các sản phẩm Sony của bạn. Tận dụng hết khả năng của sản phẩm bằng cách nhận thông báo cập nhật firmware và xem các tài liệu hỗ trợ bao gồm sách hướng dẫn và Câu hỏi thường gặp. Thêm sản phẩm Sony của bạn vào ứng dụng Support by Sony và bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ bản cập nhật nào nữa.

  Watch Video
  Tải xuống ứng dụng Support by Sony
  Bắt đầu nhanh
  Tìm kiếm sản phẩm Sony của bạn và thêm vào ứng dụng này
  • 1Tìm kiếm sản phẩm của bạn.
  • 2Chạm vào nút [Add] (Thêm) để đánh dấu sản phẩm.
  • 3Tìm kiếm nhanh thông tin hỗ trợ.

  Tìm kiếm nhanh nhiều thông tin hỗ trợ khác nhau

  Thêm sản phẩm Sony của bạn vào ứng dụng và bạn có thể nhanh chóng tìm thấy các thông tin hỗ trợ để khắc phục sự cố sản phẩm. Chạm vào sản phẩm của bạn, sau đó trang hỗ trợ sẽ hiển thị kèm theo thông tin hữu ích bao gồm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn, v.v.

  Nhận thông báo cập nhật

  Sau khi lưu sản phẩm Sony vào ứng dụng, bạn sẽ nhận được những thông tin quan trọng và thông báo về các bản cập nhật firmware mới nhất.

  Tìm kiếm sản phẩm Sony bằng công nghệ Giao tiếp tầm ngắn (NFC)

  Chỉ dành cho smartphone chạy hệ điều hành Android

  Nếu sản phẩm và smartphone Sony của bạn được trang bị chức năng NFC, trước tiên hãy khởi động ứng dụng “Support by Sony” và chạm smartphone của bạn vào biểu tượng NFC trên sản phẩm Sony. Trang hỗ trợ sẽ hiển thị ngay sau đó. Tại đây, bạn có thể thêm sản phẩm vào ứng dụng “Support by Sony” bằng cách chạm vào nút thêm trên màn hình mà không cần dùng đến thanh tìm kiếm.