ID bài viết : 00197430 / Sửa lần cuối : 18/10/2021In

Làm cách nào để so sánh các thông số kỹ thuật sản phẩm của Sony?

  Nếu bạn muốn so sánh các thông số kỹ thuật sản phẩm của Sony, hãy làm như sau!

  1. Truy cập trang web Sony
    
  2. Truy cập vào tab Electronics (Đồ điện tử) và chọn một danh mục sản phẩm
    
  3. Chọn các sản phẩm bạn muốn so sánh bằng cách nhấp vào "Select to compare" (Chọn để so sánh)
    
  4. Sau khi bạn chọn nhiều sản phẩm, nút "Compare now" (So sánh ngay) sẽ xuất hiện
    
  5. Khi bấm nút "Compare now" (So sánh ngay), bạn sẽ thấy màn hình so sánh song song
    
  6. Bạn cũng có thể chọn nhiều hơn 2 sản phẩm để so sánh. Hãy thử so sánh!

  So sánh thông số kỹ thuật