ID bài viết : 00157397 / Sửa lần cuối : 10/01/2024In

Không thể nghe được âm thanh Tivi từ loa Sound bar hoặc Hệ thống rạp hát tại nhà

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố:
  Lưu ý: Nếu không có âm thanh phát ra từ loa subwoofer Sound Bar, hãy tham khảo bài viết Không có âm thanh phát ra từ loa subwoofer.

  1. Khi Tivi và thiết bị âm thanh (loa Soundbar, Hệ thống rạp hát tại nhà) đang tắt, hãy ngắt kết nối cáp, sau đó kết nối lại chúng. Đảm bảo rằng cáp giữa Tivi và thiết bị âm thanh được kết nối chắc chắn.
  2. Đảm bảo rằng bạn thực hiện kết nối thích hợp dựa trên mẫu Tivi và thiết bị âm thanh.

   Lưu ý: Tùy thuộc vào mẫu Tivi, tên và thao tác có thể khác nhau hoặc một số cài đặt có thể không khả dụng. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của Tivi hoặc thiết bị âm thanh.

   Nếu cả Tivi và thiết bị âm thanh đều có cổng HDMIđược gắn nhãn là ARC hoặc eARC

   Nếu cổng HDMI không có nhãn ARC hoặc eARC trên Tivi hoặc thiết bị âm thanh (Sử dụng cáp âm thanh kỹ thuật số quang học)

   Nếu chỉ sử dụng cáp âm thanh kỹ thuật số quang học

   Nếu chỉ sử dụng cáp âm thanh analog

  3. Kiểm tra để đảm bảo cài đặt ngõ ra âm thanh của Tivi đã được đặt thành thiết bị âm thanh. Nếu Tivi của bạn là BRAVIA TV, hãy đặt Speakers (Loa) thành Audio System (Hệ thống âm thanh). Các bước dưới đây là ví dụ trên Android TV™ hoặc Google TV™ của Sony.
   Lưu ý: Hệ thống âm thanh sẽ không phát ra âm thanh nếu chỉ kết nối Tivi với Hệ thống âm thanh bằng cáp.
   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) → Audio output (Ngõ ra âm thanh) → Speakers (Loa) → Audio system (Hệ thống âm thanh).
    • Chọn Sound (Âm thanh) → Speakers (Loa) → Audio system (Hệ thống âm thanh)
  4. Nếu chế độ ngõ vào của hệ thống âm thanh không được đặt thành TV (Tivi) hoặc menu Home không hiển thị thì âm thanh sẽ không phát ra được. Nhấn nút INPUT hoặc TV trên điều khiển từ xa của thiết bị âm thanh, sau đó đặt chế độ ngõ vào thành TV (Tivi).
  5. Bật Tivi, sau đó bật thiết bị âm thanh của bạn.
   Lưu ý: Tùy thuộc vào thứ tự bật, hệ thống có thể bị tắt tiếng và chữ MUTING hiển thị trên màn hình phía trước của hệ thống âm thanh.
  6. Nếu Tivi của bạn là BRAVIA TV, hãy cập nhật phần mềm Tivi lên phiên bản mới nhất.
   Lưu ý: Để biết cách cập nhật Tivi, hãy tham khảo bài viết Cách cập nhật phần mềm.
  7. Cập nhật phần mềm thiết bị âm thanh lên phiên bản mới nhất.
   Lưu ý: Để cập nhật thiết bị âm thanh của bạn, hãy truy cập trang web Hỗ trợ của Sony, tìm kiếm thiết bị âm thanh của bạn bằng cách nhập số mẫu máy, rồi chuyển sang phần Tải xuống.
  8. Thiết lập lại thiết bị âm thanh và Tivi.
   Lưu ý: Để biết cách thiết lập lại, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị của bạn.