ID bài viết : 00140681 / Sửa lần cuối : 04/12/2020

Android TV™ tự động bật. Android TV tự động tắt.

  Câu trả lời sau cung cấp thông tin về cách tắt những tính năng khác nhau có thể khiến Tivi tự động bật hoặc tắt:

  LƯU Ý: Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị ví dụ như Điều khiển từ xa bằng giọng nói hoặc loa thông minh thì thiết bị có thể vô tình phản hồi với những lời nói thường ngày của bạn và khiến Tivi bật lên hoặc tắt đi. Hãy thay đổi các cài đặt của thiết bị thông minh nếu cần.

  Nếu Tivi tự động bật:

  •  Tắt tính năng On timer (Hẹn giờ bật). 
  •  Thiết lập cài đặt Auto TV on (Tự động bật Tivi) hoặc TV auto power on (Tự động bật nguồn Tivi) của BRAVIA Sync settings (Cài đặt BRAVIA Sync) hoặc HDMI CEC Settings (Cài đặt HDMI CEC) thành Off (Tắt). 
  •  Thiết lập cài đặt Remote Start (Khởi động từ xa) ở trang thái bật của Network settings (Cài đặt mạng) hoặc BRAVIA settings (Cài đặt BRAVIA) thành Off (Tắt). 

  Nếu các bước trên không khắc phục được sự cố, hãy khôi phục Tivi về cài đặt gốc.

  Nếu Tivi tự động tắt:

   Kiểm tra cài đặt Daydream hoặc Screen saver (Chế độ bảo vệ màn hình): 

   Cài đặt Sleep timer (Hẹn giờ ngủ), Idle TV standby (Dừng Tivi ở chế độ chờ) và Auto shut-off (Tự động tắt) thành Off (Tắt):

  Nếu các bước trên không khắc phục được sự cố, hãy khôi phục Tivi về cài đặt gốc.