ID bài viết : 00246162 / Sửa lần cuối : 22/05/2020In

Hướng dẫn bật tự động cập nhật các ứng dụng trong Google Play Store (Android TV™)

  Tivi cần có kết nối Internet để cập nhật ứng dụng.
  Hãy làm theo các bước sau:

  1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME

  2. Chọn Google Play Store và nhấn nút Enter trên điều khiển từ xa.

  3. Chọn Mục  Settings (Cài đặt) và nhấn nút Enter trên điều khiển từ xa.

  4. Chọn mục Tự động cập nhật ứng dụng sau đó chọn mục Luôn tự động cập nhật ứng dụng.

  5. Sau đó bấm nút Back trên remote, tại màn hình Google Play Store chọn Cập nhật tất cả và nhấn nút Enter trên điều khiển từ xa