ID bài viết : 00202576 / Sửa lần cuối : 01/10/2021In

Chế độ hiệu chỉnh Netflix là gì?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.

  Chế độ hiệu chỉnh Netflix trên thiết bị Android TV™ hoặc Google TV™ của bạn cho phép bạn trải nghiệm chất lượng hình ảnh gần với tầm nhìn và ý định của nhà làm phim. Hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới để bật hoặc tắt chế độ hiệu chỉnh Netflix:

  Đối với các mẫu Android TV và Google TV phát hành sau năm 2019 được liệt kê dưới đây:

  • Mẫu năm 2021 : Dòng X95J, Z9J, X90J (50-75, 100), A90J, A80J, XRM-X95J, XRM-Z9J, XRM-X90J, XRM-A90J, XRM-A80J
  • Mẫu năm 2020: Dòng A9S, A8H, Z8H, X95H (55, 65, 75), X95H (49, 85), X90H, X91H, KM-X9000H
  • Mẫu năm 2019: Dòng Z9G, A9G, X95G
   1. Khởi chạy Netflix.
   2. Nhấn nút (Quick Settings) (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa đi kèm.
   3. Chọn Settings (Cài đặt).
   4. Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh).
   5. Chọn Picture (Hình ảnh).
   6. Cài đặt Netflix calibrated mode (Chế độ hiệu chỉnh Netflix) thành ON (BẬT) hoặc OFF (TẮT).

  LƯU Ý:

  • Nếu Netflix calibrated mode (Chế độ hiệu chỉnh Netflix) được đặt thành ON (BẬT) thì các cài đặt Picture mode (Chế độ hình ảnh) sẽ chuyển sang màu xám.
  • Nếu bạn muốn chọn các cài đặt Picture mode (Chế độ hình ảnh) khác, hãy làm theo các bước 1 đến 6 ở trên để tắt Netflix calibrated mode (Chế độ hiệu chỉnh Netflix).

  Đối với các dòng A9F và Z9F (mẫu năm 2018):

  1. Khởi chạy Netflix.
  2. Nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển từ xa đi kèm.
  3. Bước tiếp theo là tùy thuộc vào cách menu hiển thị trên màn hình.
   Hiện màn hình hiển thị
   1. Khi menu được hiển thị ở cuối màn hình (Cài đặt nhanh):
    1. Chọn Settings (Cài đặt).
    2. Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh).
    3. Chọn Picture (Hình ảnh).
    4. Cài đặt Netflix calibrated mode (Chế độ hiệu chỉnh Netflix) thành ON (BẬT) hoặc OFF (TẮT).
   2. Khi menu được hiển thị ở đầu màn hình (Menu thao tác)
    1. Chọn Picture adjustments (Điều chỉnh hình ảnh).
    2. Cài đặt Netflix calibrated mode (Chế độ hiệu chỉnh Netflix) thành ON (BẬT) hoặc OFF (TẮT).

  LƯU Ý:

  • Nếu Netflix calibrated mode (Chế độ hiệu chỉnh Netflix) được đặt thành ON (BẬT) thì các cài đặt Picture mode (Chế độ hình ảnh) sẽ chuyển sang màu xám.
  • Nếu bạn muốn chọn các cài đặt Picture mode (Chế độ hình ảnh) khác, hãy làm theo các bước ở trên để tắt Netflix calibrated mode (Chế độ hiệu chỉnh Netflix).

  Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về Chế độ hiệu chỉnh Netflix trong phần Chọn BRAVIA TV của Sony trong video hướng dẫn này (chỉ bằng tiếng Anh).  Mẹo: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube