ID bài viết : 00151553 / Sửa lần cuối : 27/04/2022In

Cách xác nhận địa chỉ MAC trên Android TV™/Google TV.

  Xác nhận địa chỉ MAC như sau.

  1. Nhấn nút HELP trên điều khiển từ xa.
   • Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa. — Chọn Apps (Ứng dụng) — Help (Trợ giúp).
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Status & Diagnostics (Trạng thái & Chẩn đoán) — Network status and diagnostics (Trạng thái mạng và chẩn đoán).
   • Chọn Status & Diagnostics (Trạng thái & Chẩn đoán) — View network status (Xem trạng thái kết nối mạng).
   • Chọn View network status (Xem trạng thái kết nối mạng).
   • Chọn Contact us (Liên hệ với chúng tôi).
   • Chọn Contact & Support (Liên hệ & Hỗ trợ) —System Information (Thông tin hệ thống) — MAC Address (Wired)/MAC Address (Wireless) (Địa chỉ MAC (Có dây)/Địa chỉ MAC (Không dây)).

  LƯU Ý:

  • Khi bạn kết nối Tivi với mạng bằng mạng LAN có dây, địa chỉ MAC của giao diện mạng LAN có dây sẽ hiển thị.
  • Khi bạn kết nối Tivi với mạng bằng Wi-Fi, địa chỉ MAC của giao diện Wi-Fi sẽ hiển thị.
  • Khi bạn không kết nối Tivi với mạng, địa chỉ MAC của cả giao diện mạng LAN có dây và Wi-Fi sẽ hiển thị.