ID bài viết : 00147597 / Sửa lần cuối : 16/03/2022In

Quay lại màn hình chương trình Tivi hoặc chuyển đổi ngõ vào trên Android TV™/Google TV™

  Dưới đây là các cách khác nhau để bạn có thể quay lại chương trình truyền hình Tivi từ các ngõ vào khác hoặc ngược lại trên thiết bị Android TV/Google TV của bạn.

  1. Sử dụng màn hình HOME
  2. Nhấn nút ngõ vào trên điều khiển từ xa
  3. Nhấn nút TV trên điều khiển từ xa

  Sử dụng màn hình HOME

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa đi kèm.

   Nếu bạn đang sử dụng thiết bị điều khiển từ xa One-Flick remote, nút HOME sẽ nằm ở chính giữa, góc bên phải.

   Menu HOME trên One-Flick remote

  2. Đối với Android™ 8.0 trở lên (ngoại trừ các mẫu Google TV):
   Chọn biểu tượng (Ngõ vào) ở phía trên bên phải của màn hình HOME.

   Đối với Android 7.0 hoặc cũ hơn:
   Chọn Inputs (Ngõ vào) từ màn hình Home, sau đó chọn biểu tượng cho ngõ vào mà bạn muốn xem.

   Ngõ vào

  Nhấn nút ngõ vào trên điều khiển từ xa

  1. Nhấn nút INPUT trên điều khiển từ xa đi kèm.

   Ảnh chụp màn hình Menu thao tác
  2. Một menu mới sẽ xuất hiện, hiển thị tất cả các ngõ vào khác nhau của Tivi của bạn.
   Chọn
   ngõ vào bạn muốn xem từ danh sách.

  Nhấn nút TV trên điều khiển từ xa

  1. Nhấn nút TV trên điều khiển từ xa.

   Nút TV

  LƯU Ý:

  • Đối với các mẫu Google TV: Chỉ áp dụng được cách 2 và 3.
  • Chỉ dùng được Cách 1 khi bạn sử dụng Bảng cảm ứng điều khiển từ xa. (Không phải tất cả Tivi đều được cung cấp Bảng cảm ứng điều khiển từ xa. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm.)