ID bài viết : 00091340 / Sửa lần cuối : 16/08/2022In

Chức năng Chia sẻ màn hình không hoạt động.

  Nếu bạn không thể thực hiện chức năng Screen mirroring (Chia sẻ màn hình), hãy làm theo các bước khắc phục sự cố sau đây:

  1. Đảm bảo cả Tivi và thiết bị của bạn đều tương thích với chức năng Screen mirroring (Chia sẻ màn hình).
   Lưu ý: Để kiểm tra xem thiết bị của bạn có tương thích với chức năng Screen mirroring (Chia sẻ màn hình) hay không, hoặc để biết các phương pháp chia sẻ màn hình thay thế, hãy tham khảo phần 2. Thiết bị tương thích và phương pháp thay thế trong bài viết Cách sử dụng chức năng Chia sẻ màn hình trên BRAVIA TV.
  2. Đảm bảo rằng ngõ vào của Tivi được đặt thành Screen mirroring (Chia sẻ màn hình) và quá trình thiết lập thiết bị di động của bạn đã hoàn tất.
   Lưu ý:
   • Để biết chi tiết, hãy tham khảo phần Cách sử dụng chức năng trong bài viết Cách sử dụng chức năng Chia sẻ màn hình trên BRAVIA TV.
   • Đảm bảo rằng không có thiết bị không dây nào khác được kết nối với thiết bị di động này trước khi thiết lập tính năng Chia sẻ màn hình của Tivi.
  3. Khởi động lại thiết bị di động.
   Lưu ý: Sau đây là ví dụ về thao tác sử dụng điện thoại Xperia. Để biết chi tiết về cách thao tác, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị di động của bạn.
   1. Nhấn và giữ nút Nguồn của thiết bị di động trong vài giây.
   2. Chạm vào Turn off (Tắt).
   3. Nhấn và giữ nút Nguồn một lần nữa trong vài giây để bật thiết bị.
  4. Khởi động lại BRAVIA TV.
   • Đối với Android TV™: Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn và giữ nút Nguồn để khởi động lại Tivi.
   • Đối với các Tivi khác:
    1. Tắt Tivi và rút dây nguồn (dây điện) khỏi ổ cắm trên tường.
    2. Chờ khoảng 2 phút, cắm lại dây nguồn (dây điện) vào ổ cắm, sau đó bật Tivi.
  5. Đối với Android TV, đặt Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) của Tivi thành Off (Tắt) theo các bước dưới đây:
   1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Cuộn xuống Settings (Cài đặt) và nhấn nút Select (Chọn).
   3. Cuộn xuống NETWORK & ACCESSORIES (MẠNG & PHỤ KIỆN).
   4. Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) rồi nhấn nút Select (Chọn).
   5. Chọn Bluetooth On (Bật Bluetooth) rồi nhấn nút Select (Chọn).
   6. Đánh dấu Off (Tắt) rồi nhấn nút Select (Chọn).
  6. Nếu sự cố không được khắc phục hoặc kết nối không ổn định, hãy thử một trong các phương pháp thay thế sau đây:

  Lưu ý:

  • Chất lượng video có thể bị suy giảm do các yếu tố gây nhiễu của môi trường.
  • Tính năng này không yêu cầu phải nhập mật khẩu. Nếu cần phải nhập mật khẩu, hãy tắt chế độ Wi-Fi Direct của thiết bị di động, nếu có.
  • Chọn BRAVIA TV và các thiết bị di động Xperia tương thích với chức năng Screen mirroring (Chia sẻ màn hình) bằng công nghệ Miracast. Chức năng Screen mirroring (Chia sẻ màn hình) bằng thiết bị di động từ các nhà sản xuất khác không đảm bảo sẽ hoạt động.