ID bài viết : 00091616 / Sửa lần cuối : 11/04/2018In

Lỗi: 1106 xuất hiện khi xem video từ Internet trên Tivi.

Lỗi: 1106

  Lỗi này hiển thị khi nội dung Internet được chọn hoặc khi tiến hành Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet).

  Trước tiên, hãy xem Internet Connectivity Symptoms (Các lỗi kết nối Internet).

  1. Nhấn nút HOME, rồi chọnHelp (Trợ giúp).
  2. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng) - Internet Connectivity Symptoms (Các lỗi kết nối Internet).

  Nếu có bất kỳ mục Không đạt nào trong kết quả chẩn đoán

  Hãy kiểm tra cài đặt kết nối mạng. Để biết chi tiết, hãy tham khảo nội dung sau.
  Không thể kết nối BRAVIA với Internet.

  Nếu tất cả kết quả chẩn đoán đều là OK

  Khắc phục sự cố bằng cách làm theo bài viết bên dưới.
  Lỗi mạng hoặc không thể truy cập mạng để xem hoặc nghe nội dung trên Internet.