ID bài viết : 00138551 / Sửa lần cuối : 03/07/2022In

Cách kết nối BRAVIA TV với mạng bằng kết nối không dây (mạng Wi-Fi)

  QUAN TRỌNG: Câu trả lời này dành cho các Tivi không phải Android TV™ / Google TV™. Đối với Android TV™ / Google TV™, hãy tham khảo: Cách kết nối Android TV™ / Google TV™ với mạng bằng kết nối không dây . Để tìm hiểu xem Tivi của bạn là Google TV™, Android TV™ hay BRAVIA TV khác, hãy tham khảo bài viết Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải Google TV™, Android TV™ hay loại Tivi khác không.

  Thiết lập của bạn sẽ khác đối với Tivi hỗ trợ WLAN và Tivi tích hợp sẵn WLAN. Nếu bạn không biết Tivi Sony của mình được trang bị mạng nào sau đây, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng đi kèm Tivi. Các mẫu máy gần đây có WLAN cài sẵn.


  Có gì khác biệt giữa hỗ trợ WLAN và tích hợp sẵn WLAN?

  • Hỗ trợ WLAN:

   Đưa chức năng truy cập Internet không dây vào BRAVIA HDTV hỗ trợ Wi-Fi bằng thiết bị điều hợp WLAN UWA-BR100. Thiết bị điều hợp này cắm vào ngõ vào USB trên Tivi của bạn và có chức năng WPS (Thiết lập Wi-Fi bảo mật), sẽ rất dễ kết nối Tivi với mạng tại nhà bất kể bạn đang sử dụng loại Wi-Fi nào.

   LƯU Ý: Thiết bị điều hợp WLAN USB đi kèm với Tivi hoặc được cung cấp dưới dạng phụ kiện, tùy theo mẫu Tivi của bạn. Thiết bị điều hợp WLAN USB có thể không có sẵn ở một số khu vực.

  • WLAN cài sẵn:

   Thiết bị WLAN cài sẵn cho phép bạn truy cập Internet và mạng tại nhà mà không cần phải kết nối với thiết bị điều hợp riêng. Với tính năng này, bạn có thể dễ dàng kết nối với WLAN và tận hưởng những lợi ích kết nối trong môi trường không có cáp.

  Cách thiết lập mạng không dây

  QUAN TRỌNG:
  • Nếu đang sử dụng hub không dây, bộ định tuyến hoặc thiết bị điều hợp game, bạn phải chọn Wired Setup (Thiết lập mạng có dây) thay vì chọn Wireless Setup (Thiết lập mạng không dây). Thiết lập không dây chỉ để sử dụng với các Tivi hỗ trợ WLAN của Sony (bằng Thiết bị điều hợp WLAN USB UWA-BR100) hoặc Tivi cài sẵn WLAN.
  • Đối với Tivi hỗ trợ WLAN, chỉ UWA-BR100 được hỗ trợ. Thiết bị điều hợp WLAN USB của máy tính không được hỗ trợ.
  • Khi sử dụng tính năng mạng, bạn có thể kết nối Tivi với Internet. Quy trình thiết lập khác nhau tùy theo loại mạng và bộ định tuyến LAN. Trước khi thiết lập kết nối Internet, hãy nhớ thiết lập bộ định tuyến WLAN.

  Hãy làm theo các bước sau đây.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Network (Mạng).
  4. Chọn Network setup (Thiết lập mạng).
  5. Chọn Set up network connection (Thiết lập kết nối mạng) hoặc Wireless Setup (Thiết lập không dây).
  6. Chọn phương pháp kết nối.
   • Khi kết nối tự động bằng nút WPS trên bộ định tuyến không dây (hoặc điểm truy cập)
    Chọn Easy (Dễ), Auto (Tự động) hoặc WPS (Push Button).
   • Khi kết nối theo cách thủ công sau khi chọn mạng từ danh sách các mạng không dây đã dò tìm
    Chọn Expert (Chuyên gia), Custom (Tùy chỉnh) hoặc Scan (Quét).
  7. Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập.

  Bạn cũng có thể xem hướng dẫn chi tiết trong video sau. (Video này sử dụng dòng W600D làm ví dụ.)

  LƯU Ý:

  • Để sử dụng tính năng bảo mật WEP bằng bộ định tuyến không dây (hoặc điểm truy cập), hãy chọn Expert (Chuyên gia), Custom (Tùy chỉnh) hoặc Scan (Quét).
  • Nếu bạn không biết SSID (tên mạng không dây) và mã bảo mật (mã WEP hoặc WPA) của bộ định tuyến không dây (hoặc điểm truy cập), hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến không dây (hoặc điểm truy cập).
  • Khi màn hình nhập mã WPA (bảo mật) hiển thị, hãy nhấn nút Enter để hiển thị bàn phím ảo.
  • Đối với khóa bảo mật, có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Hãy nhập đúng khóa bảo mật.
   Ví dụ về một số lỗi:
   • I (chữ i hoa), l (chữ L thường) và 1 (số một)
   • 0 (số không) và O (chữ o hoa)
   • d (chữ D thường) và b (chữ B thường)
   • 9 (số chín) và q (chữ Q thường)
  • Để chuyển đổi phương pháp nhập chữ hoa, chữ nhỏ, số hoặc biểu tượng trên điều khiển từ xa, hãy tham khảo:
   Cách sử dụng các nút màu trên điều khiển từ xa trong khi sử dụng bàn phím ảo.
  • Trong hầu hết các môi trường kết nối mạng gia đình, IP Address Setting (Cài đặt địa chỉ IP) là Auto (Tự động), Proxy Setting (Cài đặt proxy) là No (Không). Hãy liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) nếu bạn không biết chắc chắn kết nối Proxy đã được thiết lập hay chưa.
  • Tùy theo mẫu Tivi, có thể sử dụng chẩn đoán kết nối. Nếu không thể kết nối Tivi với Internet, hãy thử chạy chẩn đoán.
   Không thể kết nối BRAVIA TV với Internet.
  • Nếu mã lỗi 2200 được hiển thị, hãy tham khảo Lỗi: 2200 xuất hiện trên Tivi khi cố gắng truy cập kết nối mạng.
  • Nếu mã lỗi 1106 được hiển thị, hãy tham khảo Lỗi: 1106 xuất hiện khi xem video từ Internet trên Tivi.