ID bài viết : 00255948 / Sửa lần cuối : 05/03/2023In

Cách thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu thông tin tài khoản của bạn đối với Sony Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng để biết chi tiết.

    Bạn có thể thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu thông tin tài khoản của bạn bằng cách truy cập tài khoản Sony Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products mà bạn đã tạo để sử dụng các dịch vụ khác nhau của Sony.

    Để truy cập thông tin tài khoản của bạn, hãy sử dụng thiết bị di động của bạn để quét hình ảnh mã QR bên dưới:

    Mã QR cho các quốc gia khác ngoài Trung Quốc

    Lưu ý: Mã QR là nhãn hiệu đã đăng ký của DENSO WAVE INCORPORATED ở Nhật Bản và các quốc gia khác.