ID bài viết : 00232967 / Sửa lần cuối : 23/10/2023In

Micrô tích hợp dường như không hoạt động và Tivi không có phản hồi khi tôi nói OK Google.

  QUAN TRỌNG:
  • Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Xem phần Sản phẩm và Danh mục áp dụng của bài viết này.
  • Đối với W8L, X64L, X70L, X74L, X75L, X74K, X75K, W8K, X7, W8, X74H và X75H: Mic tích hợp không khả dụng. Để sử dụng Google Assistant, nhấn nút MIC (hoặc nút Google Assistant) trên điều khiển từ xa.

  Thử các bước khắc phục sự cố sau đây:

  Đối với Google TV™ Đối với Android TV™

  Nếu sự cố vẫn xảy ra, hãy thử làm như sau:

  1. Tiến hành thiết lập lại nguồn.
  2. Bật Tivi.
  3. Đối với Google TV: Lặp lại bước 1 (tắt Built-in MIC Switch (Công tắc micrô tích hợp) trên thân Tivi rồi bật lại). Đối với Android TV: Lặp lại các bước 1-4 (Tắt OK Google detection (Phát hiện Ok Google), sau đó bật lại).