ID bài viết : 00228817 / Sửa lần cuối : 05/02/2023In

Chia sẻ màn hình là gì? Làm cách nào để sử dụng chức năng Chia sẻ màn hình với Tivi Sony?

  QUAN TRỌNG: Các thiết bị Apple hoặc Android TV™/Google TV™ phát hành sau năm 2020 không hỗ trợ chức năng Chia sẻ màn hình. Bạn có thể tìm thấy một số phương pháp thay thế trong phần Phương pháp thay thế. Nếu bạn không chắc về loại Tivi của bạn, hãy kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải Google TV, Android TV hay loại Tivi khác không.

  Chức năng Chia sẻ màn hình là gì?

  Chức năng Screen mirroring (Chia sẻ màn hình) là một trong những phương pháp hiển thị màn hình của một thiết bị di động lên Tivi để xem ảnh, video hoặc trang web. Chức năng này sử dụng công nghệ Miracast để hiển thị màn hình của một thiết bị tương thích lên Tivi mà không cần có bộ định tuyến không dây.

  LƯU Ý: Chất lượng video có thể bị suy giảm nếu có các yếu tố gây nhiễu của môi trường.

  Thiết bị tương thích và phương pháp thay thế

  Thiết bị tương thích

  • Một số BRAVIA TV được phát hành từ năm 2013 đến năm 2020 (Android TV/Google TV sau năm 2020 không hỗ trợ chức năng này.)
   LƯU Ý: Để biết chi tiết, hãy xem phần Tivi Sony nào có chức năng Chia sẻ màn hình? dưới đây hoặc Hướng dẫn trợ giúp về Tivi của bạn.
  • Các thiết bị tương thích với Miracast ví dụ như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính
   LƯU Ý:
   • Đối với thiết bị Apple (iPhone/iPad/iPod/MacBook): Các thiết bị này không hỗ trợ chức năng Screen mirroring (Chia sẻ màn hình). Để tìm các phương pháp thay thế, hãy xem phần Phương pháp thay thế.
   • Để biết chi tiết về thông số kỹ thuật của thiết bị của bạn, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của thiết bị.

  Tivi Sony nào có chức năng Chia sẻ màn hình?

  Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết loại Tivi Sony có hỗ trợ chức năng Chia sẻ màn hình.

  NămDòng
  2019A8G, W61G, W66G, W62G, W67G, W80G, X70G, X80G, X85G (KD-43/49), X90G
  2018 A8F, W61F, W66F, W62F, W67F, W66F, W80F, X70F, X73F, X72F, X75F, X78F, X83F, X85F, X90F
  2017A1, W61E, W66E, W62E, W67E, W75E, W77E, X67E, X69E, X70E, X72E, X75E, X80E, X82E, X85E, X90E, X93E, X94E, X95E
  2016 Z9D, S80D, S85D, W56D, W60D, W65D, W75D, W8D, W9D, X60D, X70D, X75D, X80D, X83D, X85D, X935D, X93D, X94D
  2015R5xxC, S80xxC, S85xxC, W70C, W75C, W80C, W78C, W85C, W87C, W95C, X80C, X81C, X83C, X85C, X90C, X91C, X93C, X94C
  2014 R4xxB, W5xxB, W6xxB, W7xxB, W8xxB, W9xxB, S9xxxB, X8xxxB, X9xxxB, P4xxB, R3xxB, R4xxB
  2013X85A, X9xxxA, W9xxA, W8xxA, W7xxA, W6xxA, W5xxA, S9xxA, R5xxA

  Bật chức năng Chia sẻ màn hình trên Tivi Sony

  Khắc phục sự cố

  Nếu Tivi Sony của tôi không có chức năng chia sẻ màn hình thì tôi có thể dùng tùy chọn thay thế nào khác không?