ID bài viết : 00169428 / Sửa lần cuối : 07/11/2023In

Khi tôi kết nối 4K Ultra HD BRAVIA TV với PlayStation 4 Pro, 4K HDR không được nhận dạng trên Cài đặt ngõ ra video.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  • Tôi không thể chọn 2160p-RGB trên Resolution (Độ phân giải) của PlayStation 4 Pro.
  • Only 2K supported (Chỉ hỗ trợ 2K) được hiển thị cho HDR on Your TV (HDR trên Tivi của bạn) trong Video Output Information (Thông tin ngõ ra video) của PlayStation 4 Pro.

  Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong số này, hãy kiểm tra như sau.

  1. Kiểm tra cáp HDMI dùng để kết nối BRAVIA TV và PlayStation 4 Pro.
   Kiểm tra xem cáp đang dùng là cáp HDMI đi kèm với PlayStation 4 Pro hay cáp HDMI cao cấp tốc độ cao hỗ trợ 18 Gbps.

  2. Xác nhận rằng cổng kết nối HDMI trên BRAVIA TV hỗ trợ HDR.
   Tùy theo mẫu máy, chỉ một số cổng kết nối HDMI có thể hỗ trợ HDR. Để biết chi tiết, hãy tham khảo phần Hỏi & Đáp sau đây.
   Android TV™/Google TV™ của tôi có tương thích với HDR không?

  3. Đặt HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) thành Enhanced format (Định dạng nâng cao) trên BRAVIA TV.

   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Channels & Inputs (Kênh & Ngõ vào) — External inputs (Ngõ vào bên ngoài) — HDMI signal format/VRR (Định dạng tín hiệu HDMI/VRR).
    • Chọn Channels & Inputs (Kênh & Ngõ vào) — External inputs (Ngõ vào bên ngoài) — HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI).
    • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) — External inputs (Ngõ vào bên ngoài) — HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI).
    • Chọn External inputs (Ngõ vào bên ngoài) — HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI).
   3. Đặt thành Enhanced format (Định dạng nâng cao).
    LƯU Ý cho các dòng Z9K và Z9J: Riêng với cổng HDMI IN 4, hãy đặt thành Enhanced format (4K120, 8K) (Định dạng nâng cao (4K120, 8K)).
  4. Đặt HDR thành Automatic (Tự động) trên PlayStation 4 Pro.
   1. Nhấn nút PS trên điều khiển của PlayStation 4 Pro để hiển thị màn hình HOME.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Sound and Screen (Âm thanh và Màn hình).
   4. Chọn Video Output Settings (Cài đặt ngõ ra video).
   5. Đặt HDR thành Automatic (Tự động).

  Nếu không có sự cố nào ở các bước vừa thực hiện, PlayStation 4 Pro có thể phát tín hiệu HDR tới BRAVIA TV, nhưng cài đặt của PlayStation 4 Pro không thể được phản chiếu chính xác ra BRAVIA TV.
  Hãy xác nhận rằng Video Output settings (Cài đặt ngõ ra video) trong PlayStation 4 Pro được chỉ định đúng bằng cách làm theo quy trình dưới đây.

  1. Nhấn nút PS trên điều khiển của PlayStation 4 Pro để hiển thị màn hình HOME.
   LƯU Ý: Khi Video Output Settings (Cài đặt ngõ ra video) đã hiển thị, hãy đảm bảo thực hiện quy trình này một lần.

  2. Xác nhận rằng các cài đặt được nhận dạng đúng bằng cách làm theo quy trình dưới đây.

   Đối với Resolution (Độ phân giải):
   1. Chọn Settings (Cài đặt).
   2. Chọn Sound and Screen (Âm thanh và Màn hình).
   3. Chọn Video Output Settings (Cài đặt ngõ ra video).
   4. Chọn Resolution (Độ phân giải), rồi kiểm tra xem có thể chọn 2160p-RGB được không.
   Đối với HDR on Your TV (HDR trên Tivi của bạn):
   1. Chọn Settings (Cài đặt).
   2. Chọn Sound and Screen (Âm thanh và Màn hình).
   3. Chọn Video Output Settings (Cài đặt ngõ ra video).
   4. Chọn Video Output Information (Thông tin ngõ ra video).
   5. Chọn HDR on Your TV (HDR trên Tivi của bạn), rồi kiểm tra xem 2K/4K Supported (Hỗ trợ 2K/4K) có được hiển thị không.
  3. Nếu sự cố vẫn không được khắc phục, hãy cập nhật phần mềm hệ thống của PlayStation 4 Pro lên phiên bản mới nhất.