ID bài viết : 00156293 / Sửa lần cuối : 12/01/2023In

Cách hiển thị nội dung máy tính trên màn hình Bravia TV qua mạng không dây

  Có một số cách để hiển thị nội dung của máy tính lên màn hình Tivi.

  Các chức năng

  QUAN TRỌNG: Các chức năng khả dụng thay đổi tùy theo mẫu Tivi. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp của Tivi.

  Chromecast tích hợp

  Wi-Fi Direct

  Apple AirPlay (Dành cho Mac OS)

  Screen Mirroring (Chia sẻ màn hình) (Dành cho Windows)

  Lưu ý: Khi kết nối mạng không dây không hoạt động tốt, bạn có thể hiển thị màn hình của thiết bị lên Tivi bằng kết nối có dây. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp của Tivi.