ID bài viết : 00139353 / Sửa lần cuối : 21/05/2023In

Không thể ghép nối bất kỳ thiết bị Bluetooth nào với Android TV™ hoặc Google TV™.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Lưu ý:


  Nếu bạn không thể ghép nối thiết bị Bluetooth, hãy thử làm theo các bước sau đây.

  1. Xem nội dung bên dưới tùy theo thiết bị kết nối.
  2. Đảm bảo thiết bị Bluetooth vẫn còn đủ pin.
  3. Đối với riêng mẫu xxC: Khi kết nối từ 4 thiết bị Bluetooth trở lên với Tivi, quá trình kết nối hoặc ghép nối có thể thất bại.
   Tắt thiết bị Bluetooth mà bạn không dùng hoặc hủy ghép nối bằng phương pháp khác, rồi kết nối lại với thiết bị Bluetooth mong muốn.

  4. Các thiết bị Bluetooth sử dụng băng tần 2.4GHz, do đó tốc độ liên lạc đôi khi có thể giảm hoặc bị gián đoạn do nhiễu sóng WLAN. Nếu các thiết bị điện gia dụng (ví dụ: lò vi sóng hoặc điện thoại thông minh) được đặt ở gần, có thể xảy ra nhiễu sóng radio.

  5. Tivi hoặc thiết bị có thể không hoạt động trên giá kim loại do nhiễu sóng liên lạc không dây.

  6. Thiết lập lại Tivi và kiểm tra xem sự cố có cải thiện hay không. Để biết cách thiết lập lại, hãy tham khảo: Làm thế nào để khởi động lại (thiết lập lại) Android TV/Google TV?

  7. Thực hiện cài đặt lại Bluetooth và kiểm tra xem sự cố có cải thiện hay không.

   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Bluetooth.
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) — Bluetooth.
    • Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) — Bluetooth.
   3. Thay đổi Bluetooth từ on (bật) thành off (tắt).
   4. Đặt Bluetooth thành bật trở lại.
  8. Thực hiện cập nhật phần mềm và kiểm tra xem sự cố có cải thiện hay không. Để biết cách cập nhật phần mềm, hãy tham khảo: Cách cập nhật phần mềm.