ID bài viết : 00140705 / Sửa lần cuối : 02/04/2023In

Không thể sử dụng Chromecast tích hợp từ ứng dụng Netflix.

    Xác nhận điều sau để sử dụng Chromecast built-in (Chromecast tích hợp) từ ứng dụng Netflix.

    1. Đảm bảo rằng thiết bị di động và Tivi của bạn được kết nối với cùng một mạng.
    2. Nếu không có vấn đề gì với kết nối này, hãy đảm bảo rằng Tivi và thiết bị di động của bạn đều được đăng nhập vào cùng một tài khoản Netflix.