ID bài viết : 00120348 / Sửa lần cuối : 12/02/2023In

Làm cách nào để cập nhật phần mềm (firmware) cho Android TV™/Google TV™?

  Để tận dụng tối đa Android TV hoặc Google TV của bạn, bạn phải đảm bảo luôn cập nhật firmware và phần mềm mới nhất từ Sony và Google cho thiết bị này. Bản cập nhật dành cho Tivi của bạn sẽ bao gồm các tính năng và ứng dụng chính, cũng như các bản vá lỗi và cải tiến về tính năng.
  Hãy tìm hiểu thêm về lợi ích của các bản cập nhật phần mềm

  QUAN TRỌNG: Bạn phải kết nối Tivi với Internet qua mạng có dây hoặc không dây để tiến hành cập nhật hệ thống. Bạn cũng có thể tải bản cập nhật xuống ổ USB flash và cài đặt bản cập nhật đó trên Tivi qua USB (xem phần 3 của bài viết này).

  1. Kiểm tra xem có bản cập nhật dành cho Tivi của bạn hay không
  2. Tải xuống và cài đặt các bản cập nhật trực tiếp từ Internet
  3. Tải xuống và cài đặt các bản cập nhật bằng ổ USB flash

  1. Kiểm tra xem có bản cập nhật dành cho Tivi của bạn hay không

  Để nhận được các bản cập nhật phần mềm, hãy đảm bảo cài đặt Automatically check for update (Tự động kiểm tra bản cập nhật) hoặc Automatic software download (Tải phần mềm tự động) trên Tivi của bạn được chuyển thành ON (BẬT).

  • Đối với các dòng Dòng W8K, X74K, X75K, W8, X7, X74H và X75H: Chuyển sang Mục 2. Tải xuống và cài đặt các bản cập nhật trực tiếp từ Internet. Các mẫu Tivi này luôn tự động nhận được bản cập nhật phần mềm và không có các cài đặt để thay đổi tùy chọn này. Khi Tivi nhận được bản cập nhật, một thông báo phần mềm mới sẽ xuất hiện trên màn hình mà không cần cài đặt gì.
  • Đối với mẫu Google TV và một số mẫu Android TV ra mắt từ năm 2018 đến năm 2020 được liệt kê dưới đây
   Danh sách mẫu Tivi được hỗ trợ

  Nếu cài đặt Automatically check for update (Tự động kiểm tra bản cập nhật) được chuyển thành ON (BẬT) thì Tivi sẽ kiểm tra xem có phần mềm mới để tải xuống không khi Tivi bật hoặc khi Tivi được kết nối mạng.

  • Đối với các mẫu Android TV khác:
   Nếu cài đặt Automatic software download (Tải phần mềm tự động) được chuyển thành ON (BẬT) thì Tivi sẽ tự động bắt đầu tải xuống các bản cập nhật khi đang ở chế độ Standby (Chờ).

  Làm theo các bước sau đây để kiểm tra xem cài đặt Automatically check for update (Tự động kiểm tra bản cập nhật) hoặc Automatic software download (Tải phần mềm tự động) đang được cài đặt là ON (BẬT) hay OFF (TẮT):

  Đối với các mẫu Google TV:

  Đối với các mẫu Android TV:

  LƯU Ý QUAN TRỌNG cho các mẫu Tivi không phải mẫu Google TV và một số mẫu Android TV được liệt kê dưới đây:
  Danh sách mẫu Tivi không được hỗ trợ

  • Bạn phải đồng ý với Chính sách về quyền riêng tư của Sony để có thể tải phần mềm xuống.

  • Ngay cả khi Automatic software download (Tải phần mềm tự động) được đặt thành ON (BẬT) thì Tivi vẫn sẽ không nhận được các bản cập nhật phần mềm qua Internet cho đến khi bạn đồng ý với Chính sách về quyền riêng tư của Sony. Bạn có thể xem xét và đồng ý Chính sách về quyền riêng tư của Sony bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn nút HELP trên điều khiển từ xa HELPPrivacy Setting (Cài đặt quyền riêng tư).

  • Nếu bạn đã không đồng ý với Chính sách về quyền riêng tư của Sony khi thiết lập Tivi lần đầu, hãy tiến hành như sau để đảm bảo bạn nhận được các bản cập nhật firmware:
   1. Đồng ý Chính sách về quyền riêng tư của Sony bằng cách nhấn nút HELP trên điều khiển từ xa — Privacy Setting (Cài đặt quyền riêng tư).
   2. Đảm bảo cài đặt Automatic software download (Tải phần mềm tự động) được đặt thành ON (BẬT) bằng cách nhấn nút HELP trên điều khiển từ xa — System software update (Cập nhật phần mềm hệ thống) — Automatic software download (Tải phần mềm tự động).
   3. Kiểm tra thủ công các bản cập nhật một lần, bằng cách nhấn nút HELP trên điều khiển từ xa — System software update (Cập nhật phần mềm hệ thống) — Software update (Cập nhật phần mềm).

  2. Tải xuống và cài đặt các bản cập nhật trực tiếp từ Internet

  Nếu có bản cập nhật để tải xuống thì quá trình tải xuống bản cập nhật đó sẽ diễn ra như sau:

  Đối với mẫu Google TV và một số mẫu Android TV ra mắt từ năm 2018 đến năm 2020 được liệt kê dưới đây

  Danh sách mẫu Tivi được hỗ trợ

  Khi bạn bật Tivi, nếu thấy thông báo phần mềm mới xuất hiện nghĩa là đang có bản cập nhật phần mềm (thông báo sẽ tự động biến mất).
  Khi bạn chọn UPDATE (CẬP NHẬT), quá trình tải xuống và cài đặt sẽ bắt đầu.

  LƯU Ý:

  • Quá trình cập nhật phần mềm sẽ mất khoảng 15 phút. Bạn có thể sử dụng Tivi như bình thường trong suốt quá trình cập nhật. Quá trình cập nhật vẫn tiếp tục ngay cả khi bạn tắt Tivi.
   QUAN TRỌNG: Không được rút dây nguồn AC (dây điện) ra khỏi ổ cắm vì quá trình cập nhật phần mềm sẽ dừng.
  • Khi bạn bật Tivi sau khi hoàn tất cập nhật, Tivi sẽ bắt đầu bằng phần mềm mới.
   Nếu bạn tắt Tivi sau khi cập nhật, điều khiển từ xa có thể không hoạt động trong khoảng từ 2 đến 3 phút.
  • Thông báo sẽ chỉ hiển thị nếu Automatically check for update (Tự động kiểm tra bản cập nhật) được đặt thành ON (BẬT).
   Thông báo hiển thị trong khoảng 15 giây và nếu thông báo biến mất một lần thì thông báo sẽ chỉ xuất hiện lại sau 12 tiếng đồng hồ kể từ thông báo trước đó. Nếu thông báo biến mất và bạn muốn cập nhật phần mềm ngay lập tức, bạn cần cập nhật phần mềm theo cách thủ công từ Software update (Cập nhật phần mềm) trong menu System software update (Cập nhật phần mềm hệ thống).

  Đối với các dòng Dòng W8K, X74K, X75K, W8, X7, X74H và X75H:

  QUAN TRỌNG:

  • Bạn phải đồng ý với Chính sách về quyền riêng tư của Sony để có thể tải phần mềm xuống.
  • Quá trình cài đặt bản cập nhật có thể mất tới 15 phút, trong suốt thời gian này bạn sẽ không thể sử dụng Tivi và một màn hình có biểu tượng cập nhật sẽ được hiển thị.
  1. Nếu có sẵn bản cập nhật phần mềm, một thông báo sẽ được hiển thị ở phía trên bên phải của màn hình Home và một biểu ngữ sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của menu. (thông báo sẽ tự động biến mất).
   LƯU Ý: Một thông báo cũng sẽ được hiển thị trên một màn hình khác khi có sẵn bản cập nhật.

  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Nhấn và giữ nút HOME. Sau đó, làm theo hướng dẫn trên màn hình để chọn biểu ngữ System software update (Cập nhật phần mềm hệ thống).

   • Chọn Details (Chi tiết) trên biểu ngữ và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

  3. Chọn Restart Now (Khởi động lại ngay) hoặc Download (Tải xuống) để bắt đầu cài đặt.

   LƯU Ý: Bạn cũng có thể thực hiện cập nhật phần mềm theo quy trình sau đây: Trên điều khiển từ xa, nhấn nút (Quick Settings) (Cài đặt nhanh) — Settings (Cài đặt) — System (Hệ thống) hoặc Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — About (Giới thiệu) — System Update (Cập nhật hệ thống).

  CẢNH BÁO: Phần cứng có thể bị hỏng. Trong quá trình cài đặt bản cập nhật, không được nhấn vào bất kỳ nút nào, không được tắt nguồn Tivi hoặc ngắt kết nối với nguồn điện. Mất điện trong quá trình cài đặt bản cập nhật firmware có thể khiến Tivi không phản hồi hoặc cần phải sửa chữa.

  Đối với mẫu Android TV khác:

  Tivi sẽ hỏi bạn có muốn tiến hành tải xuống hay không. Chọn UPDATE NOW (CẬP NHẬT NGAY) để tiếp tục.
  LƯU Ý: Hình ảnh dưới đây là ví dụ về màn hình hiển thị.

  LƯU Ý:

  • Bạn có thể sử dụng Tivi bình thường khi đang tải xuống bản cập nhật.
  • Nếu bạn chọn UPDATE LATER (CẬP NHẬT SAU) thì Tivi sẽ hiển thị màn hình hỏi bạn có muốn bắt đầu cập nhật phần mềm không khi bạn tắt Tivi. Nếu bạn chọn No (Không) trên màn hình đó thì thông báo sẽ hiển thị lại vào lần tiếp theo khi bạn bật Tivi. Nếu bạn chọn Yes (Có), quá trình cập nhật sẽ bắt đầu.

  Sau khi hoàn tất tải xuống một bản cập nhật, Tivi sẽ hỏi bạn có muốn cài đặt (install) bản cập nhật đó hay không. Chọn OK để chấp nhận và bắt đầu cài đặt. Hoặc, bạn cũng có thể chọn Cancel (Hủy) và tiến hành cài đặt bản cập nhật sau.

  QUAN TRỌNG: Lưu ý rằng quá trình cài đặt bản cập nhật có thể mất tới 30 phút và trong thời gian này bạn sẽ không thể sử dụng Tivi và một màn hình có biểu tượng cập nhật sẽ được hiển thị.

  CẢNH BÁO: Phần cứng có thể bị hỏng. Trong quá trình cài đặt bản cập nhật, không được nhấn vào bất kỳ nút nào, không được tắt nguồn Tivi hoặc ngắt kết nối với nguồn điện. Mất điện trong quá trình cài đặt bản cập nhật firmware có thể khiến Tivi không phản hồi hoặc cần phải sửa chữa.

  Ngay khi quá trình cài đặt bản cập nhật hoàn tất, bạn có thể sử dụng lại Tivi như bình thường.


  3. Tải xuống và cài đặt các bản cập nhật bằng ổ USB flash

  Nếu Tivi không kết nối Internet và/hoặc bạn muốn cập nhật thủ công, bạn có thể làm điều đó thông qua ổ USB flash, bằng cách tải xuống bản cập nhật từ trang web hỗ trợ của Sony.

  LƯU Ý:

  • Ổ USB flash phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
   • Ổ USB flash phải được định dạng FAT16, FAT32, exFAT hoặc NTFS
   • Ổ đĩa cần có đủ dung lượng trống để chứa tập tin bản cập nhật
   • Tập tin bản cập nhật phải được lưu trong thư mục gốc của ổ đĩa
  • Quá trình cập nhật có thể không thành công ngay cả khi sử dụng ổ USB flash đáp ứng các điều kiện trên, tùy vào kích cỡ và cấu trúc thư mục của các tập tin khác trên ổ đĩa. Nếu quá trình cập nhật không thành công, hãy xóa các tập tin khác và thử lại chỉ với tập tin bản cập nhật được lưu trong ổ USB flash. Nếu quá trình cập nhật vẫn không thành công, hãy định dạng ổ USB flash thành FAT32 và thử lại.

  Để cập nhật bằng ổ USB flash, hãy tiến hành như sau:

  1. Truy cập Trang web hỗ trợ của Sony.
  2. Nhập tên mẫu Tivi của bạn vào hộp tìm kiếm.   Nếu bạn không biết số hiệu Tivi, hãy kiểm tra nhãn dán ở góc trái phía dưới của mặt sau Tivi.

  3. Đến phần Downloads (Tải xuống) và tiếp tục đến trang cập nhật.

  4. Làm theo hướng dẫn trên trang web để tải bản cập nhật xuống ổ USB flash và tiến hành cập nhật trên Tivi của bạn.

  LƯU Ý: Các ảnh chụp màn hình được cung cấp ở đây chỉ dùng để tham khảo. Màn hình thực tế có thể khác một chút tùy theo quốc gia, mẫu Tivi hoặc phiên bản firmware của bạn.