ID bài viết : 00120272 / Sửa lần cuối : 11/09/2023In

Tôi có cần tài khoản / ID Google để sử dụng Android TV™ hoặc Google TV™ không?

Chức năng nào của Tivi cần có Tài khoản Google?

    Bạn có thể tận hưởng một số chức năng của Android TV hoặc Google TV kể cả khi không đăng nhập vào tài khoản Google. Bạn có thể xem các chương trình Tivi và trải nghiệm tất cả các ứng dụng của Sony, các chức năng của mạng tại nhà dành cho ứng dụng Media Player, ứng dụng Album, ứng dụng Nhạc, ứng dụng Video và Hướng dẫn chương trình điện tử (EPG) trên mạng.

    Ngoài ra, một số chức năng nhất định như chức năng tìm kiếm bằng giọng nói của Google (ngoại trừ mẫu Google TV), chức năng Chromecast tích hợp (Google Cast), duyệt Internet và ứng dụng YouTube™ mà không cần đăng nhập vào tài khoản Google.

    Tuy nhiên, bạn sẽ không thể thuê hoặc mua Phim, chương trình TV và Ứng dụng từ Cửa hàng Google Play.

    Lưu ý: