ID bài viết : 00115537 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Làm thế nào để khởi tạo Điều khiển từ xa trên bảng cảm ứng?

  Để khởi tạo Điều khiển từ xa trên bảng cảm ứng, hãy làm theo các bước dưới đây.

  1. Rút phích cắm dây nguồn của Tivi (dây điện chính) khỏi ổ cắm.

   LƯU Ý: Bạn không thể thiết lập lại điều khiển từ xa khi Tivi đang được kết nối với nguồn điện AC.

  2. Tháo nắp pin của Điều khiển từ xa trên bảng cảm ứng.

  3. Lấy pin ra và lắp lại pin.

  4. Nhấn và giữ nút VOLUME MINUS (-) (GIẢM ÂM LƯỢNG).
  5. Trong khi giữ nút VOLUME MINUS (-) (GIẢM ÂM LƯỢNG), hãy nhấn và giữ nút POWER (NGUỒN).
  6. Trong khi nhấn và giữ nút POWER (NGUỒN) và VOLUME MINUS (-) (GIẢM ÂM LƯỢNG), nhấn TOUCHPAD AREA (KHU VỰC BẢNG CẢM ỨNG) trong 3 giây.

   LƯU Ý: Ảnh dưới đây cho thấy các nút mà bạn cần nhấn trong các bước trên.

   Ảnh

   LƯU Ý: Khi khởi tạo thành công, đèn đỏ ở mặt sau của Điều khiển từ xa trên bảng cảm ứng sẽ nhấp nháy hai lần và từ từ.
   Đèn đỏ của điều khiển từ xa

  7. Cắm dây nguồn của Tivi (dây điện chính) vào ổ cắm.

  QUAN TRỌNG: Sau khi khởi tạo, cần ghép nối Điều khiển từ xa trên bảng cảm ứng với Tivi trước khi sử dụng.