ID bài viết : 00166541 / Sửa lần cuối : 18/02/2024In

YouTube™, Netflix hoặc các ứng dụng phát trực tuyến khác không hoạt động.

Xuất hiện đường kẻ khi tôi xem YouTube hoặc tôi không thể đăng nhập vào ứng dụng phát trực tuyến.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Hãy làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố với các ứng dụng phát trực tuyến được cài đặt trên Tivi của bạn, chẳng hạn như:

  • Ứng dụng phát trực tuyến không hoạt động bình thường. (ví dụ: xảy ra sọc, đường kẻ hoặc tivi bị đứng hình)
  • Bạn không thể đăng nhập vào ứng dụng phát trực tuyến.
  Lưu ý:
  • Hãy kiểm tra xem sự cố đã được giải quyết chưa sau khi hoàn thành từng bước.
  • Màn hình hiển thị thông báo Feature not available (Chức năng này không cho phép) hoặc Service cannot be accessed at this time (Không thể truy cập dịch vụ vào lúc này), dịch vụ có thể tạm thời ngừng hoạt động. Vui lòng chờ trong giây lát trước khi thử xem lại.
  • Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào một số ứng dụng phát trực tuyến nhất định ví dụ như YouTube hoặc Netflix, trước tiên hãy kiểm tra thông tin trên trang hỗ trợ của họ và nếu cách này không có hiệu quả, hãy tiếp tục với các bước khắc phục sự cố.
  • Nếu lỗi chỉ xảy ra khi xem một nội dung cụ thể, hãy thử nội dung khác.
  • Nếu sự cố chỉ xảy ra trên một ứng dụng cụ thể và sự cố không được giải quyết sau khi thử các bước được cung cấp, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ bị ảnh hưởng.

  Các bước khắc phục sự cố

  Tùy thuộc vào hệ điều hành của Tivi của bạn, hãy kiểm tra các bước thích hợp:
  Lưu ý: Để được trợ giúp về cách tìm hệ điều hành Tivi, hãy tham khảo bài viết Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải Google TV™, Android TV hay loại Tivi khác không.

  Các mẫu Google TV và Android TV

  Các Tivi khác

  Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ truyền phát hoặc tìm kiếm các bài viết khác trên trang web hỗ trợ.