ID bài viết : 00152965 / Sửa lần cuối : 17/10/2023In

Quá trình cập nhật phần mềm mất nhiều thời gian hoặc không bao giờ hoàn tất.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Có nhiều yếu tố khác nhau chẳng hạn như lỗi kết nối và lỗi máy chủ có thể khiến cho Tivi không thể tải xuống bản cập nhật phần mềm đúng cách từ trang web và hoàn tất cập nhật. Ngoài ra, cần có kết nối Internet tốc độ cao ổn định để tải xuống bản cập nhật phần mềm. Kết nối Internet chậm có thể khiến quá trình cập nhật mất nhiều thời gian để hoàn tất hoặc thất bại hoàn toàn.

  Để tránh vấn đề này, hãy thử một trong các tùy chọn sau đây:

  Tùy chọn 1: Sử dụng ổ USB flash

  Tải xuống bản cập nhật phần mềm từ trang web hỗ trợ của Sony và lưu vào ổ USB flash, sau đó cài đặt trên Tivi của bạn.

  Tùy chọn 2: Khắc phục sự cố và cập nhật lại qua Internet

  Hãy thử các bước sau đây:
  Lưu ý: Để xác định loại mẫu Tivi của bạn, hãy tham khảo bài viết Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải Google TV™, Android TV™ hay loại Tivi khác không.

  1. Khởi động lại Tivi
  2. Xác nhận trạng thái mạng của Tivi. Để biết chi tiết, hãy tham khảo phần Thực hiện chẩn đoán mạng trong một trong các bài viết sau đây: Sau khi thực hiện Chẩn đoán mạng, hãy đảm bảo rằng tất cả các mục của Connection results (Kết quả kết nối) hiển thị là OK hoặc Found (Tìm thấy).
  3. Tiến hành cập nhật lại phần mềm.

  Lưu ý đối với các Tivi ra mắt năm 2019 trở về trước:
  Nếu Tivi của bạn có cài đặt Automatic software download (Tải phần mềm tự động), hãy thử chuyển cài đặt này thành On (Bật). Để biết chi tiết về cách bật cài đặt Automatic software download (Tải phần mềm tự động), hãy tham khảo phần sau đây:

  Đối với Android TV

  Đối với các Tivi không phải Android TV

  Cài đặt Automatic software download (Tải phần mềm tự động) sẽ cho phép Tivi tự động tải xuống các bản cập nhật mới khi đang ở chế độ chờ. Google TV không có cài đặt này.