ID bài viết : 00091270 / Sửa lần cuối : 17/01/2018In

TV không xuất ra bất kì âm thanh hoặc audio khi sử dụng cổng kết nối HDMI

  Thực hiện các bước sau để khắc phục sự cố này.

  1. Hãy chắc chắn rằng cáp HDMI đã được kết nối với cả hai thiết bị ( hộp set-top, đầu DVD, hoặc thiết bị khác) và TV.
  2. Set the TV to the correct video input to receive the signal from the source device.
   Cài đặt đúng cổng vào video input của TV để nhận tín hiệu từ nguồn thiết bị.
  3. Cài đặt cổng xuất output của thiết bị nguồn để xuất tín hiệu audio tương thích. 

   QUAN TRỌNG:

   • Nếu sử dụng hộp set-top, chắc chắn rằng âm thanh đã được mở trên hộp set-top. Bạn cũng có thể đến menu của hộp set - top và chọn HDMI trong phần Audio Settings hoặc Audio Coding để truyền audio đến TV 
   • Phần mềm hệ thống của hộp set-top những phiên bản trước  đó không tương thích với kết nối HDMI. Bạn cần phải cập nhật phần mềm mới nhất cho hộp set-top từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn   


   LƯU Ý:

   • Thay vì cài đặt cổng xuất audio của thiết bị nguồn là Dolby Digital hoặc DTS sound, cố gắng cài đặt để xuất PCM hoặc 2 kênh audio.
   • Nếu cần thêm hướng dẫn để thay đổi cài đặt audio, tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất của nguồn thiết bị.

  4. Ngắt kết nối cáp HDMI từ cổng vào HDMI của TV và kết nối thiết bị nguồn với TV khác
   LƯU Ý: Bước này nên được hoàn thành trước 2 bước sau bởi vì nó sẽ giúp xác định nếu như vấn đề là với thiết bị nguồn hoặc cáp HDMI. Nếu như âm thanh có thể nghe từ TV khác, hãy kết nối lại từ thiết bị nguồn đến TV và tiếp tục thực hiện những bước sau.
  5. Nếu vẫn không có âm thanh, thực hiện reset nguồn trên TV .
   , Nếu vẫn không có âm thanh sau khi đã reset lại TV, thay thế cáp HDMI.

  Bước khắc phục sự cố trên có thể giải quyết được vấn đề của bạn. Nếu như đã hoàn tất những bước trên mà vấn đề vẫn chưa được giải quyết, vui lòng liên hệ Bảo hành